• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.92.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - wyniki konkursu ofert "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2017-04-06

Data odpowiedzi: 2017-04-21

Treść wniosku:
PDF, 30,52 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
PDF, 2,91 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.92.2017 Wniosek - wyniki konkursu ofert "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-04-11 12:00:58
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2017-04-11
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-04-28 14:45:12