UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Petycje składane do Prezydenta Olsztyna

Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LIII/862/14 - Karta Dużej Rodziny

Data wpływu:
28-02-2017

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:
dane zanonimizowane

Komórka wiodąca odpowiedzialna za rozpatrzenie petycji:
Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Treść petycji:
PDF, 732,38 KB metryczka

Przebieg postępowania:
PDF, 171,47 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LIII/862/14 - Karta Dużej Rodziny
Wprowadził do BIP: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data udostępnienia: 2017-03-09 11:59:40
Wytworzył: Jarosław Skórski
Data wytworzenia: 2017-03-09
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-05-22 13:05:06