• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.53.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - koszt i zakres przesadzenia drzew

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2017-02-25

Data odpowiedzi: 2017-03-09

Treść wniosku:
PDF, 39,90 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
W rzeczywistości wniosek dotyczy udostępnienia informacji o środowisku i w związku z tym jest rozpatrywany przez Urząd Miasta Olsztyna w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), nie zaś w trybie ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1764).
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.53.2017 Wniosek - koszt i zakres przesadzenia drzew
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-03-01 08:29:26
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2017-03-01
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-03-15 10:30:57