• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.49.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kasprzaka

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa

Data wpływu: 2017-02-23

Data odpowiedzi: 2017-02-28

Treść wniosku:
PDF, 43,48 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
W dniu 28.02.2017 r.  przesłano pocztą elektroniczną (zgodnie z  wnioskiem) skan planu zagospodarowania terenu budynków mieszkalnych G1 i G2 przy  ul. Kasprzaka (dot. Decyzji II-495/2016).
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.49.2017 Wniosek - wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kasprzaka
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-02-27 09:26:39
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2017-02-27
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2017-02-28 12:54:07