UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich


Wiesława Jakimczuk

Wyzwolenia 30, 10-101 Olsztyn
pokój: 111
tel. 89 527-31-11 wew. 250
e-mail: jakimczuk.wieslawa@olsztyn.eu


Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. monitorowania spółek miejskich należy:

1) obsługa administracyjno-organizacyjna w zakresie pełnienia przez Gminę funkcji organu założycielskiego i właściciela spółek,
2) prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń Zgromadzenia Wspólników wynikających z nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek komunalnych Miasta,
3) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i innymi podmiotami z udziałem Miasta,
4) przygotowywanie lub opiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta Olsztyna oraz projektów uchwał Rady Miasta w sprawach dotyczących spółek i innych jednostek,
5) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu spółek komunalnych, Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu oraz Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych,
6) analiza, ocena i weryfikacja materiałów planistycznych do projektu budżetu, wniosków i planów finansowych dotyczących zmian w budżecie oraz informacji i sprawozdań z wykonania planów finansowych opracowywanych i składanych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu,
7) analiza i bieżąca aktualizacja zmian zachodzących w kapitałach zakładowych Spółek.
8) opracowywanie analiz, koncepcji oraz opiniowanie rozporządzania udziałami i akcjami jednoosobowych spółek gminy oraz spółek z większościowym i mniejszościowym udziałem Miasta.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich (SM)
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-02-03 13:44:26
Wytworzył: Wiesława Jakimczuk
Data wytworzenia: 2017-02-03
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-06-22 12:37:11