UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXII/514/17
Data podjęcia: 25-01-2017
Data opublikowania: 27-02-2017
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku, poz. 971
Data wejścia w życie: 14-03-2017
Tytuł Uchwały: w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017- 2021
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXII/514/17 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017- 2021
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-01-16 11:10:11
Wytworzył: Zbigniew Karpowicz
Data wytworzenia: 2017-01-16
Odpowiedzialny: Zbigniew Karpowicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-03-13 10:55:06