• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2017 r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.326.2017 Wniosek - oferty na nieodpłatną pomoc prawną Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-12-29 2018-02-07
OK.1431.325.2017 Wniosek - rozbiórka budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9A Wydział Inwestycji Miejskich 2017-12-21 2018-01-17
OK.1431.324.2017 Wniosek - budowa budynków przy ul. Augustowskiej Wydział Urbanistyki i Architektury 2017-12-27 2018-01-05
OK.1431.323.2017 Wniosek - oferty w konkursie na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-12-28 2018-02-07
OK.1431.322.2017 Wniosek - plan zagospodarowania przestrzennego Jaroty-Południe Wydział Urbanistyki i Architektury 2017-12-26 2018-01-03
OK.1431.321.2017 Wniosek - informacje na temat wybranych działek ewidencyjnych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-12-27 2018-01-09
OK.1431.320.2017 Wniosek - projekt budowlany budynków ul. Ryszarda Knosały 7A i 7B Wydział Urbanistyki i Architektury 2017-12-22 2018-01-04
OK.1431.319.2017 Wniosek - umowa zawarta z Prywatną Praktyką Stomatologiczną Maria Miłosz Wydział Edukacji 2017-12-21 2017-12-28
OK.1431.318.2017 Wniosek - obsługa prawna gminy w 2016 roku Biuro ds. Obsługi Prawnej 2017-12-20 2018-01-03
OK.1431.317.2017 Wniosek - dokumenty dotyczące wycinki drzew nad jeziorem Długim Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2017-12-20 2017-12-27
OK.1431.316.2017 Wniosek - dokumentacja budowy infrastruktury technicznej przy ul. majora Jana Piwnika Wydział Inwestycji Miejskich 2017-12-18 2017-12-29
OK.1431.315.2017 Wniosek - nabycie przez Gminę Olsztyn nieruchomości przy ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-12-19 2017-12-28
OK.1431.314.2017 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy nr I-137/2015 Wydział Urbanistyki i Architektury 2017-12-18 2018-12-21
OK.1431.313.2017 Wniosek - najkorzystniejsza oferta na zakup serwerów sprzętowych Wydział Informatyki 2017-12-18 2017-12-21
OK.1431.312.2017 Wniosek - dokumenty dotyczące działek na których posadowione są sieci gazowe Wydział Urbanistyki i Architektury 2017-10-26 2018-01-03
OK.1431.311.2017 Wniosek - umowy zawierane z EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt V 2017-12-14 2017-12-27
OK.1431.310.2017 Wniosek - dokumenty dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel Wydział Urbanistyki i Architektury 2017-12-14 2018-01-04
OK.1431.309.2017 Wniosek - platforma elektronicznych zamówień publicznych Wydział Zamówień Publicznych 2017-12-14 2017-12-22
OK.1431.308.2017 Wniosek - operat szacunkowy lokalu ul. Stare Miasto 24/25 lok. 8 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-12-07 2017-12-18
OK.1431.307.2017 Wniosek - umowy na dostarczanie kwiatów w 2017 roku Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2017-12-13 2017-12-15
OK.1431.306.2017 Wniosek - dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP w 2017 roku Wydział Informatyki 2017-12-13 2017-12-18
OK.1431.305.2017 Wniosek - liczba zarejestrowanych pojazdów i uprawnień kat. B w latach 2012-2016 Wydział Komunikacji 2017-12-13 2017-12-21
OK.1431.304.2017 Wniosek - Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Program Operacyjny na lata 2018-2020 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2017-12-08 2017-12-15
OK.1431.303.2017 Wniosek - wniosek o dofinansowanie projektu "Cyfrowy Olsztyn" Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2017-12-04 2017-12-22
OK.1431.302.2017 Wniosek - dokumenty dotyczące uchwały nr XX/297/99 Rady Miejskiej w Olsztynie Biuro Rady Miasta 2017-12-04 2017-12-18
OK.1431.301.2017 Wniosek - obsługa prawna urzędu w latach 2013-2017 Biuro ds. Obsługi Prawnej 2017-12-06 2017-12-20
OK.1431.300.2017 Wniosek - Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-12-04 2017-12-14
OK.1431.299.2017 Wniosek - ogrzewanie z wykorzystaniem biomasy oraz termomodernizacja obiektów Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2017-12-01 2017-12-12
OK.1431.298.2017 Wniosek - koszty drukowania oraz zakupu papieru w 2016 roku Wydział Informatyki 2017-12-01 2017-12-13
OK.1431.297.2017 Wniosek - oferty w postępowaniu na zakup przełączników sieciowych Wydział Zamówień Publicznych 2017-11-29 2017-12-05
OK.1431.296.2017 Wniosek - stan prac nad uchwałą o sytuowaniu tablic reklamowych Biuro Rady Miasta 2017-11-28 2017-12-08
OK.1431.295.2017 Wniosek - wykaz zarejestrowanych żywych płazów, gadów, ptaków i ssaków w latach 2012-2017 Wydział Środowiska 2017-11-14 2017-11-28
OK.1431.294.2017 Wniosek - wzór umowy na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Nowobałtycka Wydział Inwestycji Miejskich 2017-11-27 2017-12-06
OK.1431.293.2017 Wniosek - ewentualna budowa obiektów sportu i rekreacji przy ul. Juliana Tuwima Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-11-22 2017-11-27
OK.1431.292.2017 Wniosek - wycinka drzew podczas inwestycji pn. budowa linii elektroenergetycznej Ostrołęka - Olsztyn Mątki Wydział Środowiska 2017-11-21 2017-11-24
OK.1431.291.2017 Wniosek - postępowanie przetargowe MPEC/PT-DBH-HG/79/12 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie 2017-11-21 2017-11-24
OK.1431.290.2017 Wniosek - współpraca w sektorze publicznym Wydział Organizacji i Kadr 2017-11-14 2017-11-30
OK.1431.289.2017 Wniosek - nauczanie języka francuskiego w szkołach, w Olsztynie Wydział Edukacji 2017-11-21 2017-11-24
OK.1431.288.2017 Wniosek - wniosek o dofinansowanie infrastruktura Słoneczna Polana Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2017-11-20 2017-12-04
OK.1431.287.2017 Wniosek - pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-11-20 2017-11-27
OK.1431.286.2017 Wniosek - pozwolenia na budowę budynków przy ul. Chełmińskiej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-11-17 2017-12-04
OK.1431.285.2017 Wniosek - pozwolenie na budowę garażu przy ul. Chmielnej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-11-14 2017-11-16
OK.1431.284.2017 Wniosek - pozwolenia na budowę dla Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-11-14 2017-11-22
OK.1431.283.2017 Wniosek - porozumienie w sprawie rewitalizacji terenów dworca PKP Olsztyn Główny Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-11-12 2017-11-27
OK.1431.282.2017 Wniosek - reprywatyzacja w Olsztynie po 1989r. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-11-09 2018-01-05
OK.1431.281.2017 Wniosek - informacje o zakupionym sprzęcie komputerowym Wydział Zamówień Publicznych 2017-11-09 2017-11-20
OK.1431.280.2017 Wniosek - liczba roszczeń przeciwko Gminie Olsztyn jako zarządcy drogi Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2017-11-07 2017-12-28
OK.1431.279.2017 Wniosek - informacje z najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego Wydział Zamówień Publicznych 2017-11-07 2017-11-20
OK.1431.278.2017 Wniosek - ankieta udostępnianie informacji publicznej i komunikowanie lokalne Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-11-06 2017-11-20
OK.1431.277.2017 Wniosek - oferty na dostawę taboru tramwajowego Wydział Zamówień Publicznych 2017-11-06 2017-11-09
OK.1431.276.2017 Wniosek - Księga Honorowych Obywateli Olsztyna Biuro Rady Miasta 2017-11-03 2017-11-07
OK.1431.275.2017 Wniosek - sprzedaż alkoholu ul. Mieczysława Orłowicza 4 Biuro Obsługi Klienta 2017-11-03 2017-11-08
OK.1431.274.2017 Wniosek - chodnik wokół jeziora Żbik Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2017-11-01 2017-11-14
OK.1431.273.2017 Wniosek - umorzenia zobowiązań finansowych klubów sportowych Biuro Sportu i Rekreacji 2017-10-30 2017-11-07
OK.1431.272.2017 Wniosek - umowa na monitoring mediów Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-10-26 2017-11-08
OK.1431.271.2017 Wniosek - decyzja pozwolenia na budowę Nr II - 459/2016 z 13.06.2016r. Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-10-30 2017-11-07
OK.1431.270.2017 Wniosek - Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-10-27 2017-11-06
OK.1431.269.2017 Wniosek - oferta na dostawę taboru tramwajowego Wydział Zamówień Publicznych 2017-10-25 2017-11-06
OK.1431.268.2017 Wniosek - roszczenia dotyczące nieruchomości Al. Generała Sikorskiego 2b Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-10-25 2017-10-31
OK.1431.267.2017 Wniosek - pojazdy służbowe Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2017-10-24 2017-11-30
OK.1431.266.2017 Wniosek - Projekt organizacji strefy Tempo 30 dla Śródmieścia Olsztyna Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-10-25 2017-11-02
OK.1431.265.2017 Wniosek - budowa chodnika łączącego ul. Fiołkową z ul. Narcyzową Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2017-10-24 2017-10-25
OK.1431.264.2017 Wniosek - zgłoszenie budowy ogródek letni ul. Kołłątaja Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-10-19 2017-10-25
OK.1431.263.2017 Wniosek - zespół ds. uchwały krajobrazowej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-10-23 2017-11-06
OK.1431.262.2017 Wniosek - koszty oświetlenia - zajezdnia tramwajowa w Olsztynie Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2017-10-23 2017-11-21
OK.1431.261.2017 Wniosek - uchwała o sytuowaniu tablic i urządzeń reklamowych Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-10-23 2017-10-27
OK.1431.260.2017 Wniosek - pozwolenia na używanie materiałów pirotechnicznych (fajerwerków) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2017-10-17 2017-10-26
OK.1431.259.2017 Wniosek - utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2017-10-13 2017-10-24
OK.1431.258.2017 Wniosek - powiadomienia SMS wysyłane do mieszkańców Wydział Informatyki 2017-10-11 2017-10-24
OK.1431.257.2017 Wniosek - lokale dla organizacji pozarządowych Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-10-10 2017-10-31
OK.1431.256.2017 Wniosek - budynki i lokale gminy przeznaczone do sprzedaży Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-10-10 2017-10-20
OK.1431.255.2017 Wniosek - warunki zabudowy działek przy ul. Wyzwolenia Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-10-10 2017-10-16
OK.1431.254.2017 Wniosek - inwestycje i budżet Miasta w latach 2007-2017 Wydział Budżetu 2017-10-09 2017-10-20
OK.1431.253.2017 Wniosek - kosztorysy ofertowe ze stawkami i cenami materiałów budowa ulicy Lawendowej, budowa Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Wydział Zamówień Publicznych 2017-10-06 2017-10-16
OK.1431.252.2017 Wniosek - protokół ze spotkania z przewodniczącymi Rad Osiedli Biuro Rady Miasta 2017-10-04 2017-10-16
OK.1431.251.2017 Wniosek - protokół ze spotkania ws. Dworca Głównego Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-10-04 2017-10-16
OK.1431.250.2017 Wniosek - inwestycje miasta w okolicy Bartążka Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-10-04 2017-10-09
OK.1431.249.2017 Wniosek - zarządzenie dot. polityki antymobbingowej Wydział Organizacji i Kadr 2017-10-03 2017-10-10
OK.1431.248.2017 Wniosek - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Świerkowej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-10-02 2017-10-09
OK.1431.247.2017 Wniosek - gryzonie i deratyzacja w Olsztynie Wydział Środowiska 2017-10-01 2017-10-06
OK.1431.246.2017 Wniosek - najniższe i najwyższe wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach Wydział Organizacji i Kadr 2017-10-01 2017-10-11
OK.1431.245.2017 Wniosek - dokumenty dotyczące rozbiórki Dworca Głównego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-09-30 2017-10-12
OK.1431.244.2017 Wniosek - protokół ze spotkania ws. Dworca Głównego Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-09-30 2017-10-16
OK.1431.243.2017 Wniosek - dotacje dla szkół niepublicznych i obowiązek szkolny Wydział Edukacji 2017-09-29 2017-11-10
OK.1431.242.2017 Wniosek - umowa powierzenia zakupionych przez Gminę tramwajów Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2017-09-27 2017-10-10
OK.1431.241.2017 Wniosek - pozwolenia na budowę i projekty budowlane dla działek ewidencyjnych 2/207, 2/208, 2/215, 2/220 - obręb 160 Olsztyn Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-09-25 2017-10-03
OK.1431.240.2017 Wniosek - wpłaty na rzecz Rady Rodziców Wydział Edukacji 2017-09-23 2017-10-04
OK.1431.239.2017 Wniosek - ilość lokali objętych decyzją pozwolenie na budowę nr 467/2015 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-09-21 2017-09-26
OK.1431.238.2017 Wniosek - dokumenty związane z robotami budowlanymi ul. Gietkowska 5 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-09-21 2017-09-26
OK.1431.237.2017 Wniosek - najkorzystniejsza oferta na dostawę serwerów Wydział Zamówień Publicznych 2017-09-20 2017-09-27
OK.1431.236.2017 Wniosek - najkorzystniejsza oferta na dostawę monitorów Wydział Zamówień Publicznych 2017-09-20 2017-09-25
OK.1431.235.2017 Wniosek - wniosek o dofinansowanie projektu "Pewny start na dobry początek" Wydział Edukacji 2017-09-20 2017-09-25
OK.1431.234.2017 Wniosek - decyzja pozwolenie na budowę działka 13-96/9 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-09-18 2017-09-25
OK.1431.233.2017 Wniosek - umowa dzierżawy ul. Kołłątaja 15a Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-09-18 2017-09-28
OK.1431.232.2017 Wniosek - roszczenia dotyczące nieruchomości Al. Generała Sikorskiego 2b Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-09-18 2017-09-27
OK.1431.231.2017 Wniosek - obsługa prawna urzędu Biuro ds. Obsługi Prawnej 2017-09-16 2017-10-02
OK.1431.230.2017 Wniosek - umowa powierzenia zakupionych przez Gminę autobusów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. 2017-09-14 2017-09-22
OK.1431.229.2017 Wniosek - szkolenia dotyczące informacji publicznej Wydział Organizacji i Kadr 2017-09-12 2017-09-18
OK.1431.228.2017 Wniosek - samochody elektryczne w Olsztynie Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-09-10 2017-09-22
OK.1431.227.2017 Wniosek - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, rezygnacja z funkcji prezesa ZGOK Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-09-03 2017-09-28
OK.1431.226.2017 Wniosek - realizacja programów zdrowotnych w 2016 roku Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-08-31 2017-10-18
OK.1431.225.2017 Wniosek - kosztorysy ofertowe skwer Plac Pułaskiego, Plac Mazurski Wydział Zamówień Publicznych 2017-08-30 2017-09-06
OK.1431.224.2017 Wniosek - protokół odbioru przebudowa budynku ul. Wyzwolenia 30 Wydział Inwestycji Miejskich 2017-08-29 2017-09-06
OK.1431.223.2017 Wniosek - wydawanie pozwoleń na imprezy w porze nocnej Biuro Obsługi Klienta 2017-08-25 2017-09-05
OK.1431.222.2017 Wniosek - oferty na dostawę taboru tramwajowego Wydział Zamówień Publicznych 2017-08-24 2017-08-30
OK.1431.221.2017 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy dla działki 63-128/1 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-08-23 2017-09-29
OK.1431.220.2017 Wniosek - realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2017-08-22 2017-08-29
OK.1431.219.2017 Wniosek - termin konkursu na nieodpłatną pomoc prawną Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-08-21 2017-08-23
OK.1431.218.2017 Wniosek - pozwolenie na budowę obiektów na parkingu przy ul. Orłowicza Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-08-22 2017-09-05
OK.1431.217.2017 Wniosek - działania Komisji Rewizyjnej dotyczace mobbingu w Miejskim Ośrodku Kultury Biuro Rady Miasta 2017-08-14 2017-08-29
OK.1431.216.2017 Wniosek - przyciski wywołujące zielone światło na przejściach dla pieszych Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2017-08-13 2017-08-28
OK.1431.215.2017 Wniosek - uchwała nr III/19/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-08-09 2017-08-16
OK.1431.214.2017 Wniosek - system monitoringu wizyjnego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2017-07-19 2017-08-17
OK.1431.213.2017 Wniosek - stawki najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych 2016-2017 Wydział Edukacji 2017-08-08 2017-08-16
OK.1431.212.2017 Wniosek - dokument "Aktualizacja programu rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Olsztyn" Wydział Inwestycji Miejskich 2017-08-08 2017-08-17
OK.1431.211.2017 Wniosek - drogi rowerowe na terenie Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich 2017-08-07 2017-08-17
OK.1431.210.2017 Wniosek - wgląd do ofert - budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym Wydział Zamówień Publicznych 2017-08-03 2017-08-08
OK.1431.209.2017 Wniosek - wgląd do ofert - budowa ul. Partyzantów Wydział Zamówień Publicznych 2017-08-03 2017-08-08
OK.1431.208.2017 Wniosek - umowa z kancelarią prawną na doradztwo podatkowe Wydział Finansów 2017-08-03 2017-08-16
OK.1431.207.2017 Wniosek - liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę - budynki wielorodzinne Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-08-01 2017-08-11
OK.1431.206.2017 Wniosek - muzea i izby pamięci prowadzone przez stowarzyszenia Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2017-08-01 2017-08-16
OK.1431.205.2017 Wniosek - ochrona danych osobowych w Urzędzie Wydział Organizacji i Kadr 2017-07-31 2017-09-15
OK.1431.204.2017 Wniosek - wnioski o udostępnienie informacji publicznej Wydział Organizacji i Kadr 2017-07-31 2017-08-10
OK.1431.203.2017 Wniosek - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2017-07-26 2017-08-16
OK.1431.202.2017 Wniosek - zagospodarowanie działki będącej własnością Gminy Olsztyn Wydział Środowiska 2017-07-26 2017-08-08
OK.1431.201.2017 Wniosek - informacje o zabytkach z gminy ewidencji zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2017-07-21 2017-08-03
OK.1431.200.2017 Wniosek - do jakiej kategorii należy droga przy ul. Abramowskiego w Olsztynie Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2017-07-20 2017-07-26
OK.1431.199.2017 Wniosek prasa prenumerowana lub otrzymywana przez Urząd Miasta Olsztyna Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2017-07-20 2017-07-24
OK.1431.198.2017 Wniosek - usuwanie i przechowywanie statków i innych jednostek pływających Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 2017-07-19 2017-07-21
OK.1431.197.2017 Wniosek - zestawienie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szół podstawowych Wydział Edukacji 2017-07-17 2017-07-21
OK.1431.196.2017 Wniosek - kopie dok. z post. w przedmiocie kompleks. obsługi prawnej IM, JRP I, JRP VI Wydział Zamówień Publicznych 2017-07-17 2017-07-26
OK.1431.195.2017 Wniosek - dane pochodzące z rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2017-07-15 2017-07-26
OK.1431.194.2017 Wniosek - wysokość kwoty subwencji oświatowej otrzymanej w 2017 r. Wydział Edukacji 2017-07-14 2017-07-21
OK.1431.193.2017 Wniosek - lokale mieszkalne stanowiące własność Miasta i źródła ciepła Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2017-07-13 2017-07-14
OK.1431.192.2017 Wniosek - przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy osób i rzeczy Wydział Komunikacji 2017-07-10 2017-07-25
OK.1431.191.2017 Wniosek - wydawane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w ostatnich 5 latach Wydział Środowiska 2017-07-12 2017-07-17
OK.1431.190.2017 Wniosek - dokumenty z wycinki drzew podczas budowy sieci tramwajowej Wydział Środowiska 2017-07-11 2017-07-27
OK.1431.189.2017 Wniosek - zbiorniki retencyjne na terenie Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich 2017-07-11 2017-10-02
OK.1431.188.2017 Wniosek - ocena oddziaływania na środowisko i studium wykonalności II etap budowy sieci tramwajowej Jednostka Realizująca Projekt V 2017-07-10 2017-07-24
OK.1431.187.2017 Wniosek - informacja o przeznaczeniu (funkcji) budynku Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-07-07 2017-07-17
OK.1431.186.2017 Wniosek - szkoły podstawowe i obwody szkolne w Olsztynie Wydział Edukacji 2017-07-04 2017-07-14
OK.1431.185.2017 Wniosek - przedszkola w Olsztynie Wydział Edukacji 2017-07-04 2017-07-10
OK.1431.184.2017 Wniosek - zamiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach 2015-2016 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-07-03 2017-07-11
OK.1431.183.2017 Wniosek - dokumentacja budowy sieci gazowej przy ul. 1 Maja Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-06-28 2017-07-11
OK.1431.182.2017 Wniosek - organizacja wyborów Wydział Organizacji i Kadr 2017-06-29 2017-07-06
OK.1431.181.2017 Wniosek - dokumentacja z budowy linii tramwajowej - odcinek C Jednostka Realizująca Projekt V 2017-06-28 2017-07-11
OK.1431.180.2017 Wniosek - zgromadzenia publiczne w obecnej kadencji Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2017-06-23 2017-07-06
OK.1431.179.2017 Wniosek - artykuły sponsorowane w mediach od 2013r Biuro Promocji 2017-06-27 2017-08-18
OK.1431.178.2017 Wniosek - nasadzenia zastępcze drzew podczas II etapu budowy sieci tramwajowej Jednostka Realizująca Projekt V 2017-06-22 2017-07-04
OK.1431.177.2017 Wniosek - wydawanie licencji taksówkarskich Wydział Komunikacji 2017-06-18 2017-08-08
OK.1431.176.2017 Wniosek - umowa na wykonanie dokumentacji przebudowy Alei Sybiraków Jednostka Realizująca Projekt I 2017-06-16 2017-09-27
OK.1431.175.2017 Wniosek - zalesianie nieruchomość Al. Generała Sikorskiego 2b Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-06-12 2017-06-26
OK.1431.174.2017 Wniosek - inicjatywa lokalna w latach 2014-2016 Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-06-13 2017-06-29
OK.1431.173.2017 Wniosek - decyzje administracyjne nieruchomość Al. Generała Sikorskiego 2b Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-06-12 2017-06-21
OK.1431.172.2017 Wniosek - Pomnik Wyzwolenia Warmii i Mazur Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2017-06-12 2017-06-22
OK.1431.171.2017 Wniosek - wynagrodzenia płatników pobierających podatki Wydział Budżetu 2017-06-10 2017-06-21
OK.1431.170.2017 Wniosek - rewitalizacja nieruchomości Al. Generała Sikorskiego 2b Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2017-06-12 2017-06-23
OK.1431.169.2017 Wniosek - wyniki kontroli dotacji przyznanych stowarzyszeniu HELPER Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-06-08 2017-07-05
OK.1431.168.2017 Wniosek - umowa zawarta ze stowarzyszeniem Proxima Biuro Promocji 2017-06-08 2017-06-21
OK.1431.167.2017 Wniosek - umowy na publikację informacji w mediach Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-06-08 2017-06-20
OK.1431.166.2017 Wniosek - kontrole w komórkach organizacyjnych Urzędu w latach 2010-2017 Biuro Kontroli 2017-06-08 2017-06-13
OK.1431.165.2017 Wniosek - dokumenty programowe dotyczące rozwoju transportu publicznego Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2017-06-08 2017-06-14
OK.1431.164.2017 Wniosek - realizacja zintegrowanego systemu zarządzania ruchem Jednostka Realizująca Projekt V 2017-06-07 2017-06-21
OK.1431.163.2017 Wniosek - oferty w postępowaniu na budowę dróg trzeciorzędnych Wydział Zamówień Publicznych 2017-06-07 2017-06-08
OK.1431.162.2017 Wniosek - liczba kontroli w Urzędzie w latach 2010-2014 Biuro Kontroli 2017-06-05 2017-06-08
OK.1431.161.2017 Wniosek - egzekwowanie zadłużenia wspólnot mieszkaniowych za wodę i ścieki Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2017-06-02 2017-06-06
OK.1431.160.2017 Wniosek - oferta na kompleksową obsługę prawną Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wydział Zamówień Publicznych 2017-06-06 2017-06-13
OK.1431.159.2017 Wniosek - miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2017-06-01 2017-06-12
OK.1431.158.2017 Wniosek - zabytki na terenie przystanku kolejowego Olsztyn Zachodni Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2017-06-01 2017-06-21
OK.1431.157.2017 Wniosek - treść dokumentów związanych z odwołaniem dyrektora MOK Wydział Organizacji i Kadr 2017-05-24 2017-06-05
OK.1431.156.2017 Wniosek - oferty w postępowaniu na budowę ul. Partyzantów Wydział Zamówień Publicznych 2017-06-01 2017-06-05
OK.1431.155.2017 Wniosek - przebudowa ulicy Bałtyckiej Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2017-05-31 2017-06-01
OK.1431.154.2017 Wniosek - kontrole prowadzone w instytucjach kultury Biuro Kontroli 2017-05-30 2017-06-02
OK.1431.153.2017 Wniosek - udostępnianie dokumentów planistycznych w Internecie Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-05-29 2017-07-12
OK.1431.152.2017 Wniosek - kosztorys ofertowy na budowę dróg trzeciorzędnych Wydział Zamówień Publicznych 2017-05-29 2017-06-01
OK.1431.151.2017 Wniosek - metryczka podziału części oświatowej subewncji ogólnej Wydział Edukacji 2017-05-16 2017-05-30
OK.1431.150.2017 Wniosek - budowa ulicy Lawendowej Wydział Inwestycji Miejskich 2017-05-24 2017-06-07
OK.1431.149.2017 Wniosek - działalność Obywatelskiej Rady Kultury Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2017-05-26 2017-09-06
OK.1431.148.2017 Wniosek - Prezydent, Zastępcy, Sekretarz, Skarbnik w latach 2010-2014 Wydział Organizacji i Kadr 2017-05-25 2017-05-31
OK.1431.147.2017 Wniosek - adresy e-mail miejskich jednostek organizacyjnych Wydział Edukacji 2017-05-24 2017-06-05
OK.1431.146.2017 Wniosek - współpraca z partnerami programu Nocujesz-Zyskujesz! Biuro Promocji 2017-05-24 2017-06-14
OK.1431.145.2017 Wniosek - umieszczanie treści na platformie konsultacji społecznych Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-05-24 2017-06-05
OK.1431.144.2017 Wniosek - udział Gminy w konkursach i rankingach od 2011 roku Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-05-24 2017-06-27
OK.1431.143.2017 Wniosek - kopia umowy zawartej z Jarosławem Skórskim Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-05-24 2017-05-29
OK.1431.142.2017 Wniosek - budowa zjazdów przy Alei Sikorskiego Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2017-05-24 2017-06-05
OK.1431.141.2017 Wniosek - współpraca z miastami z Obwodu Kaliningradzkiego Biuro Promocji 2017-05-18 2017-05-22
OK.1431.140.2017 Wniosek - finansowanie placówek oświatowych w mieście Wydział Edukacji 2017-05-22 2017-06-20
OK.1431.139.2017 Wniosek - natężenie ruchu na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2017-05-19 2017-05-30
OK.1431.138.2017 Wniosek - infrastruktura drogowa i sieć tramwajowa Jednostka Realizująca Projekt V 2017-05-18 2017-05-31
OK.1431.137.2017 Wniosek - budowa drogi krajowej nr 51 na terenie Olsztyna Jednostka Realizująca Projekt VI 2017-05-17 2017-05-22
OK.1431.136.2017 Wniosek - treść dokumentów związanych z odwołaniem dyrektora MOK Wydział Organizacji i Kadr 2017-05-15 2017-05-29
OK.1431.135.2017 Wniosek - analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Wydział Środowiska 2017-05-15 2017-05-19
OK.1431.134.2017 Wniosek - pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych i turbin wiatrowych Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-05-15 2017-05-17
OK.1431.133.2017 Wniosek - punkt fotograficzny na terenie urzędu Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2017-05-11 2017-05-22
OK.1431.132.2017 Wniosek - modernizacja oczyszczalni ścieków "Łyna" w 2003r Jednostka Realizująca Projekt I 2017-05-10 2017-05-30
OK.1431.131.2017 Wniosek - karty ocen ofert na nieodpłatną pomoc prawną Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-04-28 2017-05-10
OK.1431.130.2017 Wniosek - ogrody działkowe w okolicy ul. Orłowicza Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-05-10 2017-05-24
OK.1431.129.2017 Wniosek - roszczenia dotyczące nieruchomości Al. Generała Sikorskiego 2b Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-05-05 2017-05-17
OK.1431.128.2017 Wniosek - nazwa placu Franklina Delano Roosevelt'a Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-05-08 2017-05-16
OK.1431.127.2017 Wniosek - darowizny nieruchomości na rzecz Gminy w latach 2002-2017 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-05-06 2017-05-30
OK.1431.126.2017 Wniosek - współdziałanie z innymi organami administracji publicznej Wydział Organizacji i Kadr 2017-05-07 2017-07-11
OK.1431.125.2017 Wniosek - oferty na nieodpłatną pomoc prawną Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-05-04 2017-05-12
OK.1431.124.2017 Wniosek - przedsięwzięcia w okolicy wytwórni betonu Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-05-04 2017-05-17
OK.1431.123.2017 Wniosek - stosowanie KPA w placówkach oświatowych Wydział Edukacji 2017-05-02 2017-05-15
OK.1431.122.2017 Wniosek - informacje o mobbingu w Wydziale Podatków i Opłat Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-28 2017-05-11
OK.1431.121.2017 Wniosek - informacje dla deweloperów Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-28 2017-05-10
OK.1431.120.2017 Wniosek - szczepionki przeciwko wirusowi HPV i rak szyjki macicy Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-04-27 2017-07-11
OK.1431.119.2017 Wniosek - nagranie z sesji Rady Miasta z dnia 26.04.2017r Biuro Rady Miasta 2017-04-26 2017-05-09
OK.1431.118.2017 Wniosek - pełnomocnictwa i upoważnienia opłata roczna użytkowanie wieczyste Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-25 2017-05-08
OK.1431.117.2017 Wniosek - realizacja wydarzenia LuxFest Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-04-23 2017-04-25
OK.1431.116.2017 Wniosek - dokumenty związane z uchwałą w sprawie usuwania i przechowywania pojazdów Wydział Komunikacji 2017-04-11 2017-05-15
OK.1431.115.2017 Wniosek - wgląd do ofert w postępowaniu na budowę dróg trzeciorzędnych Wydział Zamówień Publicznych 2017-04-21 2017-04-24
OK.1431.114.2017 Wniosek - kopia upoważnienia dla pracownika do wyrażenia zgodny na wykreślenie hipoteki Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-04-20 2017-04-20
OK.1431.113.2017 Wniosek - dokumentacja budowlana inwestycji przy ul. Tuwima Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-20 2017-04-27
OK.1431.112.2017 Wniosek - prawo do dysponowania nieruchomością przy ul. Tuwima Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-20 2017-04-27
OK.1431.111.2017 Wniosek - umowy zawierane z firmą Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. Wydział Finansów 2017-04-20 2017-04-25
OK.1431.110.2017 Wniosek - właściciel drogi i chodnika przy ul. Złotej 7 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-04-20 2017-04-25
OK.1431.109.2017 Wniosek - komisja powołana do zbadania zarzutów mobbingu w Miejskim Ośrodku Kultury Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-20 2017-05-16
OK.1431.108.2017 Wniosek - wniosek materiałowy - rury preizolowane budowa ul. Towarowej Jednostka Realizująca Projekt VI 2017-04-19 2017-04-25
OK.1431.107.2017 Wniosek - pismo pracowników Olsztyńskiego Teatru Lalek dotyczące naruszania prawa pracy Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2017-04-19 2017-04-27
OK.1431.106.2017 Wniosek - raport i protokoły spotkań komisji w związku z kontrolą w Miejskim Ośrodku Kultury Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-19 2017-05-16
OK.1431.105.2017 Wniosek - raport i dokumenty z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-19 2017-05-30
OK.1431.104.2017 Wniosek - raporty z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-19 2017-05-19
OK.1431.103.2017 Wniosek - środki finansowe dla Stomil Olsztyn w latach 2010-2016 Biuro Sportu i Rekreacji 2017-04-15 2017-04-28
OK.1431.102.2017 Wniosek - wgląd do ofert w postępowaniu na budowę dróg trzeciorzędnych Wydział Zamówień Publicznych 2017-04-18 2017-04-20
OK.1431.101.2017 Wniosek - znaki drogowe przy starej ulicy Tuwima Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2017-04-13 2017-04-24
OK.1431.100.2017 Wniosek - plan zagospodarowania otoczenia Jeziora Ukiel Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-13 2017-04-27
OK.1431.99.2017 Wniosek - procedura planistyczna dot. działki przy ul. Stanisława Dorantta Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-12 2017-04-19
OK.1431.98.2017 Wniosek - wykaz ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-04-11 2017-04-24
OK.1431.97.2017 Wniosek - liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli Wydział Edukacji 2017-04-11 2017-04-24
OK.1431.96.2017 Wniosek - koszty udziału w III Europejskim Kongresie Samorządów i konkursie Lider Samorządu 2016 Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-10 2017-04-19
OK.1431.95.2017 Wniosek - decyzje na budowę parkingu oraz budynku handlowo-usługowego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-10 2017-04-25
OK.1431.94.2017 Wniosek - decyzja II-254/90 pozwolenie na budowę parkingu Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-10 2017-04-25
OK.1431.93.2017 Wniosek - pełnomocnictwa i upoważnienia opłaty roczna użytkowanie wieczyste Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-07 2017-04-19
OK.1431.92.2017 Wniosek - wyniki konkursu ofert "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-04-06 2017-04-21
OK.1431.91.2017 Wniosek - szkoły objęte reformą oświaty Wydział Edukacji 2017-04-07 2017-04-13
OK.1431.90.2017 Wniosek - opracowania ewaluacyjne dotyczące rewitalizacji Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2017-04-05 2017-04-11
OK.1431.89.2017 Wniosek - zagospodarowanie przestrzenne działka przy ul. Armii Krajowej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-01-26 2017-04-10
OK.1431.88.2017 Wniosek - oferty na nieodpłatną pomoc prawną Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-03-20 2017-03-24
OK.1431.87.2017 Wniosek - informacja z otwarcia ofert na budowę dróg Wydział Zamówień Publicznych 2017-04-05 2017-04-07
OK.1431.86.2017 Wniosek - wgląd do ofert na budowę ulic Pieniężnego i Pstrowskiego Wydział Zamówień Publicznych 2017-04-05 2017-04-07
OK.1431.85.2017 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy nr I-19.2011 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-03-30 2017-04-10
OK.1431.84.2017 Wniosek - konkursy ofert na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-03-30 2017-04-07
OK.1431.83.2017 Wniosek - opieka nad zwierzętami Wydział Środowiska 2017-03-30 2017-04-06
OK.1431.82.2017 Wniosek - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu Wydział Środowiska 2017-03-29 2017-04-04
OK.1431.81.2017 Wniosek - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Jeziora Ukiel Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-03-29 2017-04-05
OK.1431.80.2017 Wniosek - zarządca drogi i chodnika ul. Artyleryjska 1 Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2017-03-28 2017-04-05
OK.1431.79.2017 Wniosek - parametry rur wodociągowych inwestycja budowa ul. Towarowej Jednostka Realizująca Projekt VI 2017-03-27 2017-05-26
OK.1431.78.2017 Wniosek - dokumenty dotyczące budowy elektrociepłowni Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2017-03-27 2017-03-29
OK.1431.77.2017 Wniosek - zakazy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2017-03-27 2017-04-05
OK.1431.76.2017 Wniosek - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2017-03-23 2017-03-28
OK.1431.75.2017 Wniosek - pozwolenia na budowę w miejscowości Kurki Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-03-23 2017-03-27
OK.1431.74.2017 Wniosek - wnioski o dofinansowanie projektów Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2017-03-21 2017-03-31
OK.1431.73.2017 Wniosek - oferty w konkursie "Podwórka z Natury..." Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2017-03-17 2017-03-23
OK.1431.72.2017 Wniosek - inwestycja PWiK Sp. z o.o. rozbudowa bazy ul. Oficerska 16 Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2017-03-20 2017-03-24
OK.1431.71.2017 Wniosek - pozwolenie na budowę miejsc postojowych ul. Partyzantów Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-03-20 2017-03-24
OK.1431.70.2017 Wniosek - producent rur preizolowanych inwestycja budowa ul. Towarowej Jednostka Realizująca Projekt VI 2017-03-02 2017-04-28
OK.1431.69.2017 Wniosek - rejestracja w USC dziecka urodzonego zagranicą Urząd Stanu Cywilnego 2017-03-17 2017-03-27
OK.1431.68.2017 Wniosek - oferty w postępowaniu na przebudowę ul. Pieniężnego Wydział Zamówień Publicznych 2017-03-15 2017-03-24
OK.1431.67.2017 Wniosek - obiekty nad Jeziorem Ukiel Wydział Inwestycji Miejskich 2017-03-13 2017-04-10
OK.1431.66.2017 Wniosek - umowy z prasą, mediami 2015-2017 Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-03-07 2017-03-16
OK.1431.65.2017 Wniosek - podział Miasta Olsztyna na obwody głosowania w latach 1989-2015 Wydział Organizacji i Kadr 2017-03-06 2017-04-28
OK.1431.64.2017 Wniosek - dokumenty z postępowania na budowę ul. Towarowej Jednostka Realizująca Projekt VI 2017-03-03 2017-03-13
OK.1431.63.2017 Wniosek - umowy, zamówienia, zlecenia dla Investment Support, Centrum PPP, IPP Wydział Inwestycji Miejskich 2017-03-02 2017-04-10
OK.1431.62.2017 Wniosek - oferta w konkursie na "Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży..." Biuro Sportu i Rekreacji 2017-03-01 2017-03-07
OK.1431.61.2017 Wniosek - funkcjonowanie żłobków w 2016r. Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-03-01 2017-03-15
OK.1431.60.2017 Wniosek - urlop wypoczynkowy Prezydenta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2017-02-25 2017-03-22
OK.1431.59.2017 Wniosek - zagospodarowanie przestrzenne działek ul. Sikorskiego 2b Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-28 2017-06-08
OK.1431.58.2017 Wniosek - plan zagospodarowania terenu przy ul. Augustowskiej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-28 2017-03-03
OK.1431.57.2017 Wniosek - planowana wycinka drzew, przesadzenia i nasadzenia podczas II etapu budowy sieci tramwajowej Jednostka Realizująca Projekt V 2017-02-27 2017-03-10
OK.1431.56.2017 Wniosek - wycinka i nasadzenia drzew w trakcie inwestycji tramwajowej oraz Park Centralny Jednostka Realizująca Projekt V 2017-02-25 2017-03-31
OK.1431.55.2017 Wniosek - inwentaryzacja i usuwanie azbestu Wydział Środowiska 2017-02-24 2017-03-06
OK.1431.54.2017 Wniosek - wycinka, przesadzenie i nasadzenia drzew w latach 2012-2017 Wydział Środowiska 2017-02-25 2017-03-07
OK.1431.53.2017 Wniosek - koszt i zakres przesadzenia drzew Wydział Środowiska 2017-02-25 2017-03-09
OK.1431.52.2017 Wniosek - umowa na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych Wydział Środowiska 2017-02-24 2017-03-15
OK.1431.51.2017 Wniosek - postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki przy Alei Warszawskiej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-24 2017-03-07
OK.1431.50.2017 Wniosek - faktury za dystrybucję energii elektrycznej lipiec-grudzień 2016r. Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2017-02-15 2017-03-15
OK.1431.49.2017 Wniosek - wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kasprzaka Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-23 2017-02-28
OK.1431.48.2017 Wniosek - oferty na nieodpłatną pomoc prawną Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-02-22 2017-02-27
OK.1431.47.2017 Wniosek - liczba pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Wydział Organizacji i Kadr 2017-02-17 2017-03-03
OK.1431.46.2017 Wniosek - realizacja przedsięwzięć w otoczeniu planowanej hali magazynowej Wydział Środowiska 2017-02-21 2017-02-27
OK.1431.45.2017 Wniosek - wgląd do dokumentacji projektowej z 2010r Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-21 2017-02-28
OK.1431.44.2017 Wniosek - czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawach budowlanych Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-20 2017-03-03
OK.1431.43.2017 Wniosek - pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych 2014-2016 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-20 2017-02-23
OK.1431.42.2017 Wniosek - warunki zabudowy 2014-2016 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-20 2017-03-06
OK.1431.41.2017 Wniosek - pozwolenia na budowę 2014-2016 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-20 2017-02-27
OK.1431.40.2017 Wniosek - decyzje środowiskowe 2014-2016 Wydział Środowiska 2017-02-20 2017-02-27
OK.1431.39.2017 Wniosek - oferty na usługi telefonii stacjonarnej 2017-2018 Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2017-02-16 2017-02-22
OK.1431.38.2017 Wniosek - projekt budowlany domu jednorodzinnego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-15 2017-02-27
OK.1431.37.2017 Wniosek - opinia biegłego szacowanie wartości nieruchomości ul. Hallera 1 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-02-09 2017-02-21
OK.1431.36.2017 Wniosek - planowane inwestycje ul. Armii Krajowej, Saperska Wydział Środowiska 2017-02-13 2017-03-03
OK.1431.35.2017 Wniosek - opieka nad zwierzętami Wydział Środowiska 2017-02-13 2017-02-24
OK.1431.34.2017 Wniosek - protokół ze spotkania z Rank Progress S.A Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-09 2017-02-21
OK.1431.33.2017 Wniosek - informacja z otwarcia ofert - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek Wydział Zamówień Publicznych 2017-02-09 2017-02-13
OK.1431.32.2017 Wniosek - wgląd do dokumentacji budynków ul. Dożynkowa i ul. Kłosowa Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-09 2017-02-09
OK.1431.31.2017 Wniosek - umowa z Integrated Solutions na zakup oprogramowania Wydział Informatyki 2017-02-06 2017-02-15
OK.1431.30.2017 Wniosek - ceny garaży przy ul. Heweliusza Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-02-03 2017-02-13
OK.1431.29.2017 Wniosek - podwykonawca firmy Skanska - zagospodarowanie terenu ul. Jagiellońska i Poprzeczna Wydział Inwestycji Miejskich 2017-02-02 2017-02-07
OK.1431.28.2017 Wniosek - odwołania od decyzji dotyczących użytkowania wieczystego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-02-02 2017-05-30
OK.1431.27.2017 Wniosek - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ul. Nowobałtyckiej Wydział Inwestycji Miejskich 2017-02-02 2017-02-14
OK.1431.26.2017 Wniosek - kosztorysy ofertowe ze stawkami i cenami materiałów Wydział Inwestycji Miejskich 2017-02-02 2017-02-08
OK.1431.25.2017 Wniosek - planowany zakup koparko-ładowarek Wydział Zamówień Publicznych 2017-02-01 2017-02-03
OK.1431.24.2017 Wniosek - kopie umów na publikacje informacji w mediach Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-02-02 2017-02-14
OK.1431.23.2017 Wniosek - plan zamówień publicznych na 2017r Wydział Zamówień Publicznych 2017-02-02 2017-02-03
OK.1431.22.2017 Wniosek - funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie 2017-02-01 2017-02-15
OK.1431.21.2017 Wniosek - badanie opinii publicznej dot. elektrociepłowni Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2017-01-31 2017-02-10
OK.1431.20.2017 Wniosek - postępowanie na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek Wydział Zamówień Publicznych 2017-01-31 2017-02-01
OK.1431.19.2017 Wniosek - nagranie z sesji Rady Miasta z dnia 25.01.2017r Biuro Rady Miasta 2017-01-29 2017-01-31
OK.1431.18.2017 Wniosek - sieć kanalizacji deszczowej ul. Kossaka Wydział Inwestycji Miejskich 2017-01-26 2017-02-03
OK.1431.17.2017 Wniosek - planowane wydatki na rozwiązania informatyczne w 2017r Wydział Informatyki 2017-01-25 2017-03-01
OK.1431.16.2017 Wniosek - zakazy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2017-01-25 2017-02-03
OK.1431.15.2017 Wniosek - koszty zbiórki i transportu odpadów komunalnych Wydział Środowiska 2017-01-13 2017-01-27
OK.1431.14.2017 Wniosek - zakres czynności Pana Andrzeja Karwowskiego i proces decyzyjny w projekcie tramwajowym Jednostka Realizująca Projekt V 2017-01-20 2017-02-03
OK.1431.13.2017 Wniosek - odbiór odpadów komunalnych Wydział Środowiska 2017-01-20 2017-01-25
OK.1431.12.2017 Wniosek - wykształcenie i dochody kierowników komórek organizacyjnych Wydział Organizacji i Kadr 2017-01-19 2017-02-24
OK.1431.11.2017 Wniosek - budynki ul. Kołobrzeska, Dworcowa, Pana Tadeusza, Świtezianki Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-01-18 2017-01-24
OK.1431.10.2017 Wniosek - działalność merytoryczna instytucji kultury Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2017-01-17 2017-01-24
OK.1431.9.2017 Wniosek - oferty na nieodpłatną pomoc prawną Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-01-17 2017-02-16
OK.1431.8.2017 Wniosek - szkoły policealne technik ochrony fizycznej Wydział Edukacji 2017-01-05 2017-01-18
OK.1431.7.2017 Wniosek - pracownicy urzędu pełniący funkcje publiczne Wydział Organizacji i Kadr 2017-01-16 2017-01-27
OK.1431.6.2017 Wniosek - dokumenty związane z programem Nocujesz-Zyskujesz! Biuro Promocji 2017-01-13 2017-02-15
OK.1431.5.2017 Wniosek - punkt fotograficzny na terenie urzędu Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2017-01-12 2017-01-26
OK.1431.4.2017 Wniosek - uzbrojenie terenu przy ul. Gębika Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-01-13 2017-01-18
OK.1431.3.2017 Wniosek - nagranie z sesji Rady Miasta z dnia 21.12.2016 r Biuro Rady Miasta 2017-01-08 2017-01-11
OK.1431.2.2017 Wniosek - informacje o II etapie budowy sieci tramwajowej Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2017-01-07 2017-01-23
OK.1431.1.2017 Wniosek - zbiornik retencyjny przy ul. Kołobrzeskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2017-01-04 2017-02-15

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2017r.
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-01-10 14:20:32
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2017-01-10
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-03 11:09:23