• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2017 r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.118.2017 Wniosek - pełnomocnictwa i upoważnienia opłata roczna użytkowanie wieczyste Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-04-25
OK.1431.117.2017 Wniosek - realizacja wydarzenia LuxFest Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-04-23 2017-04-25
OK.1431.116.2017 Wniosek - dokumenty związane z uchwałą w sprawie usuwania i przechowywania pojazdów Wydział Komunikacji 2017-04-11
OK.1431.115.2017 Wniosek - wgląd do ofert w postępowaniu na budowę dróg trzeciorzędnych Wydział Zamówień Publicznych 2017-04-21 2017-04-24
OK.1431.114.2017 Wniosek - kopia upoważnienia dla pracownika do wyrażenia zgodny na wykreślenie hipoteki Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-04-20
OK.1431.113.2017 Wniosek - dokumentacja budowlana inwestycji przy ul. Tuwima Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-20
OK.1431.112.2017 Wniosek - prawo do dysponowania nieruchomością przy ul. Tuwima Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-04-20
OK.1431.111.2017 Wniosek - umowy zawierane z firmą Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. Wydział Finansów 2017-04-20 2017-04-25
OK.1431.110.2017 Wniosek - właściciel drogi i chodnika przy ul. Złotej 7 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-04-20 2017-04-25
OK.1431.109.2017 Wniosek - komisja powołana do zbadania zarzutów mobbingu w Miejskim Ośrodku Kultury Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-20
OK.1431.108.2017 Wniosek - wniosek materiałowy - rury preizolowane budowa ul. Towarowej Jednostka Realizująca Projekt VI 2017-04-19
OK.1431.107.2017 Wniosek - pismo pracowników Olsztyńskiego Teatru Lalek dotyczące naruszania prawa pracy Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2017-04-19 2017-04-27
OK.1431.106.2017 Wniosek - raport i protokoły spotkań komisji w związku z kontrolą w Miejskim Ośrodku Kultury Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-19
OK.1431.105.2017 Wniosek - raport i dokumenty z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-19
OK.1431.104.2017 Wniosek - raporty z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-19
OK.1431.103.2017 Wniosek - środki finansowe dla Stomil Olsztyn w latach 2010-2016 Biuro Sportu i Rekreacji 2017-04-15
OK.1431.102.2017 Wniosek - wgląd do ofert w postępowaniu na budowę dróg trzeciorzędnych Wydział Zamówień Publicznych 2017-04-18 2017-04-20
OK.1431.101.2017 Wniosek - znaki drogowe przy starej ulicy Tuwima Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2017-04-13
OK.1431.100.2017 Wniosek - plan zagospodarowania otoczenia Jeziora Ukiel Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-13
OK.1431.99.2017 Wniosek - procedura planistyczna dot. działki przy ul. Stanisława Dorantta Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-12
OK.1431.98.2017 Wniosek - wykaz ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-04-11 2017-04-24
OK.1431.97.2017 Wniosek - liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli Wydział Edukacji 2017-04-11 2017-04-24
OK.1431.96.2017 Wniosek - koszty udziału w III Europejskim Kongresie Samorządów i konkursie Lider Samorządu 2016 Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-10 2017-04-19
OK.1431.95.2017 Wniosek - decyzje na budowę parkingu oraz budynku handlowo-usługowego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-10 2017-04-25
OK.1431.94.2017 Wniosek - decyzja II-254/90 pozwolenie na budowę parkingu Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-04-10 2017-04-25
OK.1431.93.2017 Wniosek - pełnomocnictwa i upoważnienia opłaty roczna użytkowanie wieczyste Wydział Organizacji i Kadr 2017-04-07 2017-04-19
OK.1431.92.2017 Wniosek - wyniki konkursu ofert "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-04-06
OK.1431.91.2017 Wniosek - szkoły objęte reformą oświaty Wydział Edukacji 2017-04-07 2017-04-13
OK.1431.90.2017 Wniosek - opracowania ewaluacyjne dotyczące rewitalizacji Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2017-04-05 2017-04-11
OK.1431.89.2017 Wniosek - zagospodarowanie przestrzenne działka przy ul. Armii Krajowej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-01-26 2017-04-10
OK.1431.88.2017 Wniosek - oferty na nieodpłatną pomoc prawną Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-03-20 2017-03-24
OK.1431.87.2017 Wniosek - informacja z otwarcia ofert na budowę dróg Wydział Zamówień Publicznych 2017-04-05 2017-04-07
OK.1431.86.2017 Wniosek - wgląd do ofert na budowę ulic Pieniężnego i Pstrowskiego Wydział Zamówień Publicznych 2017-04-05 2017-04-07
OK.1431.85.2017 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy nr I-19.2011 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-03-30 2017-04-10
OK.1431.84.2017 Wniosek - konkursy ofert na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-03-30 2017-04-07
OK.1431.83.2017 Wniosek - opieka nad zwierzętami Wydział Środowiska 2017-03-30 2017-04-06
OK.1431.82.2017 Wniosek - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu Wydział Środowiska 2017-03-29 2017-04-04
OK.1431.81.2017 Wniosek - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Jeziora Ukiel Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-03-29 2017-04-05
OK.1431.80.2017 Wniosek - zarządca drogi i chodnika ul. Artyleryjska 1 Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2017-03-28 2017-04-05
OK.1431.79.2017 Wniosek - parametry rur wodociągowych inwestycja budowa ul. Towarowej Jednostka Realizująca Projekt VI 2017-03-27
OK.1431.78.2017 Wniosek - dokumenty dotyczące budowy elektrociepłowni Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2017-03-27 2017-03-29
OK.1431.77.2017 Wniosek - zakazy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2017-03-27 2017-04-05
OK.1431.76.2017 Wniosek - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2017-03-23 2017-03-28
OK.1431.75.2017 Wniosek - pozwolenia na budowę w miejscowości Kurki Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-03-23 2017-03-27
OK.1431.74.2017 Wniosek - wnioski o dofinansowanie projektów Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2017-03-21 2017-03-31
OK.1431.73.2017 Wniosek - oferty w konkursie "Podwórka z Natury..." Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2017-03-17 2017-03-23
OK.1431.72.2017 Wniosek - inwestycja PWiK Sp. z o.o. rozbudowa bazy ul. Oficerska 16 Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2017-03-20 2017-03-24
OK.1431.71.2017 Wniosek - pozwolenie na budowę miejsc postojowych ul. Partyzantów Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-03-20 2017-03-24
OK.1431.70.2017 Wniosek - producent rur preizolowanych inwestycja budowa ul. Towarowej Jednostka Realizująca Projekt VI 2017-03-02
OK.1431.69.2017 Wniosek - rejestracja w USC dziecka urodzonego zagranicą Urząd Stanu Cywilnego 2017-03-17 2017-03-27
OK.1431.68.2017 Wniosek - oferty w postępowaniu na przebudowę ul. Pieniężnego Wydział Zamówień Publicznych 2017-03-15 2017-03-24
OK.1431.67.2017 Wniosek - obiekty nad Jeziorem Ukiel Wydział Inwestycji Miejskich 2017-03-13 2017-04-10
OK.1431.66.2017 Wniosek - umowy z prasą, mediami 2015-2017 Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-03-07 2017-03-16
OK.1431.65.2017 Wniosek - podział Miasta Olsztyna na obwody głosowania w latach 1989-2015 Wydział Organizacji i Kadr 2017-03-06
OK.1431.64.2017 Wniosek - dokumenty z postępowania na budowę ul. Towarowej Jednostka Realizująca Projekt VI 2017-03-03 2017-03-13
OK.1431.63.2017 Wniosek - umowy, zamówienia, zlecenia dla Investment Support, Centrum PPP, IPP Wydział Inwestycji Miejskich 2017-03-02 2017-04-10
OK.1431.62.2017 Wniosek - oferta w konkursie na "Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży..." Biuro Sportu i Rekreacji 2017-03-01 2017-03-07
OK.1431.61.2017 Wniosek - funkcjonowanie żłobków w 2016r. Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-03-01 2017-03-15
OK.1431.60.2017 Wniosek - urlop wypoczynkowy Prezydenta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2017-02-25 2017-03-22
OK.1431.59.2017 Wniosek - zagospodarowanie przestrzenne działek ul. Sikorskiego 2b Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-28 2017-03-06
OK.1431.58.2017 Wniosek - plan zagospodarowania terenu przy ul. Augustowskiej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-28 2017-03-03
OK.1431.57.2017 Wniosek - planowana wycinka drzew, przesadzenia i nasadzenia podczas II etapu budowy sieci tramwajowej Jednostka Realizująca Projekt V 2017-02-27 2017-03-10
OK.1431.56.2017 Wniosek - wycinka i nasadzenia drzew w trakcie inwestycji tramwajowej oraz Park Centralny Jednostka Realizująca Projekt V 2017-02-25 2017-03-31
OK.1431.55.2017 Wniosek - inwentaryzacja i usuwanie azbestu Wydział Środowiska 2017-02-24 2017-03-06
OK.1431.54.2017 Wniosek - wycinka, przesadzenie i nasadzenia drzew w latach 2012-2017 Wydział Środowiska 2017-02-25 2017-03-07
OK.1431.53.2017 Wniosek - koszt i zakres przesadzenia drzew Wydział Środowiska 2017-02-25 2017-03-09
OK.1431.52.2017 Wniosek - umowa na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych Wydział Środowiska 2017-02-24 2017-03-15
OK.1431.51.2017 Wniosek - postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki przy Alei Warszawskiej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-24 2017-03-07
OK.1431.50.2017 Wniosek - faktury za dystrybucję energii elektrycznej lipiec-grudzień 2016r. Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2017-02-15 2017-03-15
OK.1431.49.2017 Wniosek - wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kasprzaka Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-23 2017-02-28
OK.1431.48.2017 Wniosek - oferty na nieodpłatną pomoc prawną Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-02-22 2017-02-27
OK.1431.47.2017 Wniosek - liczba pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Wydział Organizacji i Kadr 2017-02-17 2017-03-03
OK.1431.46.2017 Wniosek - realizacja przedsięwzięć w otoczeniu planowanej hali magazynowej Wydział Środowiska 2017-02-21 2017-02-27
OK.1431.45.2017 Wniosek - wgląd do dokumentacji projektowej z 2010r Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-21 2017-02-28
OK.1431.44.2017 Wniosek - czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawach budowlanych Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-20 2017-03-03
OK.1431.43.2017 Wniosek - pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych 2014-2016 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-20 2017-02-23
OK.1431.42.2017 Wniosek - warunki zabudowy 2014-2016 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-20 2017-03-06
OK.1431.41.2017 Wniosek - pozwolenia na budowę 2014-2016 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-20 2017-02-27
OK.1431.40.2017 Wniosek - decyzje środowiskowe 2014-2016 Wydział Środowiska 2017-02-20 2017-02-27
OK.1431.39.2017 Wniosek - oferty na usługi telefonii stacjonarnej 2017-2018 Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2017-02-16 2017-02-22
OK.1431.38.2017 Wniosek - projekt budowlany domu jednorodzinnego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-15 2017-02-27
OK.1431.37.2017 Wniosek - opinia biegłego szacowanie wartości nieruchomości ul. Hallera 1 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-02-09 2017-02-21
OK.1431.36.2017 Wniosek - planowane inwestycje ul. Armii Krajowej, Saperska Wydział Środowiska 2017-02-13 2017-03-03
OK.1431.35.2017 Wniosek - opieka nad zwierzętami Wydział Środowiska 2017-02-13 2017-02-24
OK.1431.34.2017 Wniosek - protokół ze spotkania z Rank Progress S.A Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-09 2017-02-21
OK.1431.33.2017 Wniosek - informacja z otwarcia ofert - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek Wydział Zamówień Publicznych 2017-02-09 2017-02-13
OK.1431.32.2017 Wniosek - wgląd do dokumentacji budynków ul. Dożynkowa i ul. Kłosowa Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-02-09 2017-02-09
OK.1431.31.2017 Wniosek - umowa z Integrated Solutions na zakup oprogramowania Wydział Informatyki 2017-02-06 2017-02-15
OK.1431.30.2017 Wniosek - ceny garaży przy ul. Heweliusza Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-02-03 2017-02-13
OK.1431.29.2017 Wniosek - podwykonawca firmy Skanska - zagospodarowanie terenu ul. Jagiellońska i Poprzeczna Wydział Inwestycji Miejskich 2017-02-02 2017-02-07
OK.1431.28.2017 Wniosek - odwołania od decyzji dotyczących użytkowania wieczystego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-02-02 2017-03-20
OK.1431.27.2017 Wniosek - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ul. Nowobałtyckiej Wydział Inwestycji Miejskich 2017-02-02 2017-02-14
OK.1431.26.2017 Wniosek - kosztorysy ofertowe ze stawkami i cenami materiałów Wydział Inwestycji Miejskich 2017-02-02 2017-02-08
OK.1431.25.2017 Wniosek - planowany zakup koparko-ładowarek Wydział Zamówień Publicznych 2017-02-01 2017-02-03
OK.1431.24.2017 Wniosek - kopie umów na publikacje informacji w mediach Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2017-02-02 2017-02-14
OK.1431.23.2017 Wniosek - plan zamówień publicznych na 2017r Wydział Zamówień Publicznych 2017-02-02 2017-02-03
OK.1431.22.2017 Wniosek - funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie 2017-02-01 2017-02-15
OK.1431.21.2017 Wniosek - badanie opinii publicznej dot. elektrociepłowni Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2017-01-31 2017-02-10
OK.1431.20.2017 Wniosek - postępowanie na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek Wydział Zamówień Publicznych 2017-01-31 2017-02-01
OK.1431.19.2017 Wniosek - nagranie z sesji Rady Miasta z dnia 25.01.2017r Biuro Rady Miasta 2017-01-29 2017-01-31
OK.1431.18.2017 Wniosek - sieć kanalizacji deszczowej ul. Kossaka Wydział Inwestycji Miejskich 2017-01-26 2017-02-03
OK.1431.17.2017 Wniosek - planowane wydatki na rozwiązania informatyczne w 2017r Wydział Informatyki 2017-01-25 2017-03-01
OK.1431.16.2017 Wniosek - zakazy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2017-01-25 2017-02-03
OK.1431.15.2017 Wniosek - koszty zbiórki i transportu odpadów komunalnych Wydział Środowiska 2017-01-13 2017-01-27
OK.1431.14.2017 Wniosek - zakres czynności Pana Andrzeja Karwowskiego i proces decyzyjny w projekcie tramwajowym Jednostka Realizująca Projekt V 2017-01-20 2017-02-03
OK.1431.13.2017 Wniosek - odbiór odpadów komunalnych Wydział Środowiska 2017-01-20 2017-01-25
OK.1431.12.2017 Wniosek - wykształcenie i dochody kierowników komórek organizacyjnych Wydział Organizacji i Kadr 2017-01-19 2017-02-24
OK.1431.11.2017 Wniosek - budynki ul. Kołobrzeska, Dworcowa, Pana Tadeusza, Świtezianki Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-01-18 2017-01-24
OK.1431.10.2017 Wniosek - działalność merytoryczna instytucji kultury Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2017-01-17 2017-01-24
OK.1431.9.2017 Wniosek - oferty na nieodpłatną pomoc prawną Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2017-01-17 2017-02-16
OK.1431.8.2017 Wniosek - szkoły policealne technik ochrony fizycznej Wydział Edukacji 2017-01-05 2017-01-18
OK.1431.7.2017 Wniosek - pracownicy urzędu pełniący funkcje publiczne Wydział Organizacji i Kadr 2017-01-16 2017-01-27
OK.1431.6.2017 Wniosek - dokumenty związane z programem Nocujesz-Zyskujesz! Biuro Promocji 2017-01-13 2017-02-15
OK.1431.5.2017 Wniosek - punkt fotograficzny na terenie urzędu Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2017-01-12 2017-01-26
OK.1431.4.2017 Wniosek - uzbrojenie terenu przy ul. Gębika Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2017-01-13 2017-01-18
OK.1431.3.2017 Wniosek - nagranie z sesji Rady Miasta z dnia 21.12.2016 r Biuro Rady Miasta 2017-01-08 2017-01-11
OK.1431.2.2017 Wniosek - informacje o II etapie budowy sieci tramwajowej Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2017-01-07 2017-01-23
OK.1431.1.2017 Wniosek - zbiornik retencyjny przy ul. Kołobrzeskiej Wydział Inwestycji Miejskich 2017-01-04 2017-02-15

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-01-10 14:20:32
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2017-01-10
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-01-11 07:52:26