UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXI/482/16
Data podjęcia: 21-12-2016
Data opublikowania: 30-01-2017
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku, poz. 436
Data wejścia w życie: 14-02-2017
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany Statutów Rad Osiedli
Ewentualne adnotacje:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.4131.17.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. stwierdza nieważność uchwały Nr XXXI/482/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2016 r. w części dotyczącej § 1 pkt 2 uchwały.

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 25 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXI/482/16 w sprawie zmiany Statutów Rad Osiedli
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-12-13 11:24:43
Wytworzył:
Data wytworzenia: 2016-12-13
Odpowiedzialny: Lidia Dawid
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-04-24 10:59:38