UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXI/486/16
Data podjęcia: 21-12-2016
Data opublikowania: 02-01-2017
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku, poz. 9
Data wejścia w życie: 17-01-2017
Tytuł Uchwały: zmieniająca Uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 48 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXI/486/16 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-12-12 11:36:50
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2016-12-12
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-02-03 14:51:12