UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXI/481/16
Data podjęcia: 21-12-2016
Data opublikowania: 10-01-2017
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku, poz. 216
Data wejścia w życie: 25-01-2017
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Ewentualne adnotacje:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie uchwałą Nr 0102-6/17 z dnia 11.01.2017 r. w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XXXI/481/16 Rany Miasta Olsztyna z dnia 21.12.2016 r. uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność § 9 ust. 15 pkt 3

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 39 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXI/481/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-12-12 11:30:52
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2016-12-12
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-07-28 11:35:48