• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - od sierpnia 2015 r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.261.2015 Wniosek - pozwolenie na budowę poszerzenie otworow drzwiowych ul. Żołnierska 35 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-12-31 2016-01-11
OK.1431.260.2015 Wniosek - miasta partnerskie Biuro Promocji 2015-12-29 2016-01-04
OK.1431.259.2015 Wniosek - protokół i załączniki z postępowania na ITS Wydział Zamówień Publicznych 2015-12-29 2016-01-11
OK.1431.258.2015 Wniosek - ośrodki szkolenia kierowcow i zdawalność egzaminów Wydział Komunikacji 2015-12-21 2015-12-29
OK.1431.257.2015 Wniosek - stawki czynszu najmu w obiektach oświatowych Wydział Edukacji 2015-12-22 2015-12-29
OK.1431.256.2015 Wniosek - protokół i oferta świadczenie usług pocztowych Wydział Zamówień Publicznych 2015-12-29 2016-01-04
OK.1431.255.2015 Wniosek - opinie i ekspertyzy dot. elektrowni wodnej Wydział Środowiska 2015-12-23 2016-01-27
OK.1431.254.2015 Wniosek - konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2015-12-16 2016-01-27
OK.1431.151.2015 Wniosek - dane kontaktowe sekretarza oraz dyrektorów ZP i OK Wydział Organizacji i Kadr 2015-07-30 2015-08-10
OK.1431.150.2015 Wniosek - lokal gminny Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2015-07-31 2015-08-14
OK.1431.253.2015 Wniosek - zestawienie ofert w postępowaniu na dostawę tablic rejestracyjnych Wydział Zamówień Publicznych 2015-12-22 2015-12-29
OK.1431.252.2015 Wniosek - profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Urzedu Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2015-12-16 2015-12-28
OK.1431.251.2015 Wniosek - wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską w 2014 roku Wydział Finansów 2015-12-16 2015-12-18
OK.1431.250.2015 Wniosek - pozwolenia wodno-prawne dla Szpitala Wojewódzkiego od 2002r. Wydział Środowiska 2015-12-14 2015-12-30
OK.1431.249.2015 Wniosek - ankieta dotycząca projektów partnerskich Wydział Organizacji i Kadr 2015-12-11 2015-12-15
OK.1431.248.2015 Wniosek - najtańsza oferta na adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 Wydział Zamówień Publicznych 2015-12-10 2015-12-21
OK.1431.247.2015 Wniosek - umowa na serwis samochodów służbowych Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2015-12-10 2015-12-16
OK.1431.246.2015 Wniosek - obsługa prawna Urzędu Biuro ds. Obsługi Prawnej 2015-12-10 2015-12-22
OK.1431.245.2015 Wniosek - dokumentacja przetargowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna, strefy przedsiębiorczości Wydział Zamówień Publicznych 2015-12-10 2015-12-11
OK.1431.244.2015 Wniosek - sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego nad Jeziorem Długim Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-12-09 2016-01-12
OK.1431.243.2015 Wniosek - umowa dzierżawy gruntu z Michelin Polska S.A. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2015-12-04 2015-12-14
OK.1431.242.2015 Wniosek - flaga Unii Europejskiej Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2015-12-03 2015-12-10
OK.1431.241.2015 Wniosek - terminy płatności SPZOZ i zgody na cesje wierzytelności Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2015-12-03 2015-12-11
OK.1431.240.2015 Wniosek - nieruchomość ul. Gietkowska 5 i środowiskowe domy pomocy Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2015-11-30 2015-12-18
OK.1431.239.2015 Wniosek - wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-12-02 2015-12-14
OK.1431.238.2015 Wniosek - projekty i rozwiązania teleinformatyczne na rok 2016 i lata kolejne Wydział Informatyki 2015-12-01 2015-12-07
OK.1431.237.2015 Wniosek - kancelarie prawne obsługujące Urząd Miasta Olsztyna Biuro ds. Obsługi Prawnej 2015-12-01 2015-12-15
OK.1431.236.2015 Wniosek - zrzeczenia mandatów radnych Biuro Rady Miasta 2015-11-30 2015-12-07
OK.1431.235.2015 Wniosek - pozwolenie na budowę części ul. Rymkiewicza Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-11-27 2015-12-03
OK.1431.234.2015 Wniosek - rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę IX-X 2015r. Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-11-30 2015-12-01
OK.1431.233.2015 Wniosek - realizacja zadania - system ITS Jednostka Realizująca Projekt V 2015-11-26 2015-12-10
OK.1431.232.2015 Wniosek - uchwały Rady Miasta z lat 1950-1974 Biuro Rady Miasta 2015-11-26 2015-12-08
OK.1431.231.2015 Wniosek - odszkodowania za wadliwe decyzje Biuro ds. Obsługi Prawnej 2015-11-25 2015-12-10
OK.1431.230.2015 Wniosek - wydane decyzje na budowę farm wiatrowych Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-11-25 2015-11-30
OK.1431.229.2015 Wniosek - informacja z otwarcia ofert przetarg Jarmark Świąteczny Wydział Zamówień Publicznych 2015-11-24 2015-11-26
OK.1431.228.2015 Wniosek - dane o budynkach z osiedli Jaroty, Zatorze, Podgrodzie, Śródmieście Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2015-11-23 2015-11-30
OK.1431.227.2015 Wniosek - dokumenty z postępowania "Przesiądź się do autobusu i tramwaju" Wydział Zamówień Publicznych, Jednostka Realizująca Projekt V 2015-11-19 2015-12-29
OK.1431.226.2015 Wniosek - budowa chodnikow przy ul. Bolka i Lolka Jednostka Realizująca Projekt V 2015-11-17 2015-12-03
OK.1431.225.2015 Wniosek - rekomendacja w przetargu na obsługę prawną Wydział Zamówień Publicznych 2015-11-13 2015-11-20
OK.1431.224.2015 Wniosek - decyzje o naliczeniu opłaty adiacenckiej i planistycznej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2015-11-17 2015-11-25
OK.1431.223.2015 Wniosek - kwota zleceń dla Agora S.A. Edytor Sp. z o.o. Wydawca Olsztyn Sp. z o.o. Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2015-11-13 2015-12-28
OK.1431.222.2015 Wniosek - umowa na zakup gruntu przez Michelin S.A. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2015-11-13 2015-11-25
OK.1431.221.2015 Wniosek - sprawozdania z wykonania budżetu 2005-2015 Wydział Budżetu 2015-11-13 2015-11-23
OK.1431.220.2015 Wniosek - współpraca z gminami dot. zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2015-11-12 2015-11-19
OK.1431.219.2015 Wniosek - nagranie z sesji Rady Miasta dot. emisji obligacji Biuro Rady Miasta 2015-11-10 2015-12-02
OK.1431.218.2015 Wniosek - dokumentacja planistyczna pomiędzy Nagórkami i Jarotami Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-11-10 2015-12-08
OK.1431.217.2015 Wniosek - emisja obligacji Wydział Budżetu 2015-11-09 2015-11-23
OK.1431.216.2015 Wniosek - umowa i oferta na nadzór budowy ul. Towarowej Wydział Inwestycji Miejskich 2015-11-09 2015-11-13
OK.1431.215.2015 Wniosek - środki finansowe na szkolenia urzędników Wydział Organizacji i Kadr 2015-11-05 2015-11-10
OK.1431.214.2015 Wniosek - umowa najmu lokalu ul. Jeziorna 8 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 2015-11-04 2015-11-12
OK.1431.213.2015 Wniosek - informacja z otwarcia ofert Słoneczna Polana Wydział Zamówień Publicznych 2015-10-29 2015-11-04
OK.1431.212.2015 Wniosek - informacja z otwarcia ofert - boisko al. Sybiraków Wydział Zamówień Publicznych 2015-10-29 2015-11-05
OK.1431.211.2015 Wniosek - protokół z postępowania na usuwanie pojazdów 2013 i 2014 Wydział Zamówień Publicznych 2015-10-29 2015-10-29
OK.1431.210.2015 Wniosek - dokumenty dot. montażu zaworów w lokalu Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2015-11-02 2015-11-03
OK.1431.209.2015 Wniosek - dokumentacja związana z kupnem lokalu Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2015-10-29 2015-11-05
OK.1431.208.2015 Wniosek - kopia operatów szacunkowych ul. Hallera 7 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2015-10-27 2015-11-05
OK.1431.207.2015 Wniosek - budżety liceów i techników prowadzonych przez miasto 2014 i 2015 Wydział Edukacji 2015-10-26 2015-11-06
OK.1431.199.2015 Wniosek - dotacje dla szkół wrzesień-październik 2015r Wydział Edukacji 2015-10-14 2015-11-09
OK.1431.206.2015 Wniosek - informacje o wynikach zdawalności na prawo jazdy - I-VI 2015r. Wydział Komunikacji 2015-10-27 2015-11-09
OK.1431.205.2015 Wniosek - projekt instalacji C.O. ul. Moniuszki 9-11-13 Zakład Budynków Komunalnych II Spółka z o.o. 2015-10-26 2015-11-03
OK.1431.204.2015 Wniosek - dokumentacja przyłączenia do sieci MPEC ul. Moniuszki 9-11-13 Zakład Budynków Komunalnych II Spółka z o.o. 2015-10-26 2015-11-03
OK.1431.203.2015 Wniosek - załączniki do umowy na system ITS Jednostka Realizująca Projekt V 2015-10-24 2015-11-02
OK.1431.202.2015 Wniosek - wydatki na obsługę prawną w latach 2012-2015 Wydział Finansów, Biuro ds. Obsługi Prawnej 2015-10-25 2015-12-22
OK.1431.201.2015 Wniosek - procedura podczas wypadków z dzikimi zwierzętami Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 2015-10-23 2015-10-30
OK.1431.200.2015 Wniosek - strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 2015-10-20 2015-10-30
OK.1431.198.2015 Wniosek - zmiany nazw ulic i placów po 1989r. Biuro Rady Miasta 2015-10-19 2015-12-07
OK.1431.197.2015 Wniosek - dokumenty z postępowania przetargowego na kredyt nieodnawialny Wydział Budżetu 2015-10-15 2015-10-26
OK.1431.196.2015 Wniosek - liczba postępowań kontrolnych w latach 2010-2014 Biuro Kontroli 2015-10-15 2015-10-23
OK.1431.195.2015 Wniosek - dokumenty z lat 2012-2015 dotyczące Przedszkola Miejskiego nr 32 Wydział Edukacji 2015-10-15 2015-12-07
OK.1431.194.2015 Wniosek - rejestr decyzji pozwoleń na budowę i rozbiórkę za lipiec 2015r. Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-10-15 2015-10-16
OK.1431.193.2015 Wniosek - usługi lokalne ne ePUAP dotyczące podatków i opłat lokalnych Wydział Informatyki 2015-10-14 2015-10-19
OK.1431.192.2015 Wniosek - projekty uchwał zgłoszone przez radnych Biuro Rady Miasta 2015-10-13 2015-10-27
OK.1431.191.2015 Wniosek - liczba dzieci, przedszkola i żłobki w Mieście Wydział Edukacji 2015-10-08 2015-10-20
OK.1431.190.2015 Wniosek - pisma Rad Osiedli ws. paliw z odpadów Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2015-10-08 2015-10-16
OK.1431.189.2015 Wniosek - protokoły ze spotkań Obywatelskiej Rady Kultury Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2015-09-29 2015-09-29
OK.1431.188.2015 Wniosek - pozwolenia na budowę dot. instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-09-22 2015-10-02
OK.1431.187.2015 Wniosek - rejestr pozwoleń na budowę za 2015r. Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-09-22 2015-09-25
OK.1431.186.2015 Wniosek - opinie, stanowiska doradców Prezydenta Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2015-09-18 2015-10-07
OK.1431.185.2015 Wniosek - wniosek dot. lokalizacji inwestycji stacja bazowa telefonii Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-09-18 2015-09-24
OK.1431.184.2015 Wniosek - nierozstrzygnięty nabór na stanowisko ds. propagowania bezpieczeństwa Wydział Organizacji i Kadr 2015-09-01 2015-09-08
OK.1431.183.2015 Wniosek - umowa na budowę linii tramwajowej - odcinek A Jednostka Realizująca Projekt V 2015-09-15 2015-09-29
OK.1431.182.2015 Wniosek - ankieta dot. planowania przestrzennego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-09-14 2015-09-24
OK.1431.181.2015 Wniosek - konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Biuro Rady Miasta 2015-09-07 2015-09-14
OK.1431.180.2015 Wniosek - lista szkół policealnych technik ochrony osób fizycznych i mienia Wydział Edukacji 2015-09-11 2015-09-25
OK.1431.179.2015 Wniosek - dodatki mieszkaniowe w latach 2011-2014 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2015-09-10 2015-10-19
OK.1431.178.2015 Wniosek - informacja z otwarcia ofert ciągi pieszo-rowerowe na osiedlu Jaroty Wydział Zamówień Publicznych 2015-09-10 2015-09-14
OK.1431.158.2015 Wniosek - kwoty dotacji dla szkół niepublicznych w 2014 i 2015 roku Wydział Edukacji 2015-08-10 2015-09-03
OK.1431.177.2015 Wniosek - zestawienie ofert przetarg na dokumentację droga wojew. nr 527 Wydział Zamówień Publicznych 2015-09-09 2015-09-11
OK.1431.176.2015 Wniosek - doradcy Prezydenta Miasta Wydział Organizacji i Kadr 2015-09-08 2015-09-15
OK.1431.175.2015 Wniosek - kosztorysy ofertowe ze stawkami i cenami materiałów Jednostka Realizująca Projekt V 2015-09-07 2015-09-11
OK.1431.174.2015 Wniosek - planowane inwestycje gminne przy ul. Jaremy Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-09-07 2015-09-14
OK.1431.173.2015 Wniosek - działania w kierunku obecności reklam w przestrzeni publicznej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-09-03 2015-09-17
OK.1431.172.2015 Wniosek - stan i rozliczenie kluczowych projektów z dofinansowaniem UE Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. 2015-09-03 2015-10-19
OK.1431.171.2015 Wniosek - informacja z otwarcia ofert budowa ul. Orlej w Olsztynie Wydział Zamówień Publicznych 2015-09-02 2015-09-08
OK.1431.170.2015 Wniosek - zmiany nazw ulic, placów po 1989r. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2015-08-30 2015-09-21
OK.1431.169.2015 Wniosek - plan zagospodarowania przestrzennego "Generałów Południe" Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-08-31 2015-09-10
OK.1431.168.2015 Wniosek - konsultacje społeczne założeń do planu zaopatrzenia w ciepło Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2015-08-19 2015-08-27
OK.1431.167.2015 Wniosek - posiedzenia komisji i Rady Miasta dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Biuro Rady Miasta 2015-08-26 2015-09-04
OK.1431.166.2015 Wniosek - profilaktyka HIV/AIDS Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2015-08-25 2015-08-31
OK.1431.165.2015 Wniosek - teczki lokalu ul. Moniuszki Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2015-08-24 2015-09-03
OK.1431.164.2015 Wniosek - projekt instalacji C.O. ul. Moniuszki 9-11-13 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-08-24 2015-08-27
OK.1431.163.2015 Wniosek - projekt instalacji C.O. ul. Moniuszki 9-11-13 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-08-24 2015-08-28
OK.1431.161.2015 Wniosek - ankieta dot. programu dożywiania Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2015-08-20 2015-09-04
OK.1431.162.2015 Wniosek - wgląd do ofert Przesiądź się do autobusu i tramwaju Wydział Zamówień Publicznych 2015-08-25 2015-08-25
OK.1431.160.2015 Wniosek - turbiny wiatrowe Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2015-08-15 2015-08-18
OK.1431.159.2015 Wniosek - rejestr ryzyk Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka 2015-08-18 2015-08-24
OK.1431.157.2015 Wniosek - projekt organizacji ruchu w centrum Olsztyna Jednostka Realizująca Projekt V 2015-08-12 2015-08-26
OK.1431.156.2015 Wniosek - wydatki szkół na reklamę, marketing, promocję, kampanie informacyjne Wydział Edukacji 2015-08-10 2015-08-21
OK.1431.155.2015 Wniosek - przebieg obwodnicy Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich 2015-08-12 2015-08-26
OK.1431.154.2015 Wniosek - rejestr pozwoleń na budowę, rozbiórkę, realizację inwestycji drogowej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2015-08-03 2015-08-07
OK.1431.153.2015 Wniosek - testament allograficzny Urząd Stanu Cywilnego 2015-08-06 2015-08-28
OK.1431.152.2015 Wniosek - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych CRS UKIEL Biuro Obsługi Klienta 2015-08-07 2015-08-21
OK.1431.149.2015 Wniosek - zdawalność osób wyszkolonych przez inspektora z uprawnieniami NO 0294 Wydział Komunikacji 2015-08-03 2015-08-14
OK.1431.148.2015 Wniosek - sprawozdania z wykonania planu wydatków szkół za lata 2004-2012 Wydział Edukacji 2015-08-03 2015-10-02

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków u.i.p 2015
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-11-19 16:55:30
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2016-11-19
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2016-11-21 10:23:25