UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXX/456/16
Data podjęcia: 23-11-2016
Data opublikowania: 02-12-2016
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz. 4861
Data wejścia w życie: 17-02-2017
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 39 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXX/456/16 zmieniająca uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-11-14 10:32:40
Wytworzył: Elżbieta Skaskiewicz
Data wytworzenia: 2016-11-14
Odpowiedzialny: Elżbieta Skaskiewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-02-03 14:16:05