UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXX/455/16
Data podjęcia: 23-11-2016
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 23-11-2016
Tytuł Uchwały: w sprawie przystąpienia w 2016 r. do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 „Włączenie społeczne”, Działanie RPWM.11.01.00: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie RPWM.11.01.01: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym” – projekt „Jesteśmy potrzebni – aktywni 50+”.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXX/455/16 w sprawie przystąpienia w 2016 r. do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 „Włączenie społeczne”, Działanie RPWM.11.01.00: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie RPWM.11.01.01: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym” – projekt „Jesteśmy potrzebni – aktywni 50+”.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-11-14 09:49:46
Wytworzył: Elżbieta Kiernozek
Data wytworzenia: 2016-11-14
Odpowiedzialny: Elżbieta Kiernozek
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-11-30 10:19:23