UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIX/433/16
Data podjęcia: 26-10-2016
Data opublikowania: 07-11-2016
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz. 4193
Data wejścia w życie: 22-11-2016
Tytuł Uchwały: w sprawie upoważnienia dyrektorów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie do wydawania decyzji administracyjnych
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIX/433/16 w sprawie upoważnienia dyrektorów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie do wydawania decyzji administracyjnych
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-10-14 13:09:12
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2016-10-14
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-01-02 10:57:41