UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIX/436/16
Data podjęcia: 26-10-2016
Data opublikowania: 07-11-2016
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz. 4194
Data wejścia w życie: 22-11-2016
Tytuł Uchwały: zmieniającej uchwałę w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania i niektóre inne uchwały
Ewentualne adnotacje: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą nr 0102-514/16 z dnia 23 listopada 2016 r. stwierdza nieważność § 1 pkt 8 i pkt 15

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 55 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIX/436/16 zmieniającej uchwałę w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania i niektóre inne uchwały
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-10-14 10:43:09
Wytworzył: Alicja Dzietowiecka
Data wytworzenia: 2016-10-14
Odpowiedzialny: Alicja Dzietowiecka
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-02-03 13:48:53