UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIX/426/16
Data podjęcia: 26-10-2016
Data opublikowania: 07-11-2016
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz. 4191
Data wejścia w życie: 22-11-2016
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 27.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIX/426/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywania na aprkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-10-14 10:38:55
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2016-10-14
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-02-03 13:53:48