UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVIII/406/16
Data podjęcia: 28-09-2016
Data opublikowania: 05-10-2016
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz. 3844
Data wejścia w życie: 28-09-2016
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVIII/406/16 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-09-20 08:14:01
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2016-09-20
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-10-06 09:38:09