• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Jednostka Realizująca Projekt VI


Kierujący komórką: 

Tel.: 89 535-32-10 wew. 29, 63, 78

Fax: 89 535-32-16

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój: 34, 40, 41

E-mail: jrp6@olsztyn.eu

Do zadań Jednostki Realizującej Projekt VI należy realizacja Projektów:

1) Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ulicy Towarowej z ulicą Leonharda do Węzła wschód (S51)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa,
2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej  nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn - DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek A 9odcinek miejski) - odcinek w granicach administracyjnych miasta Olsztyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Jednostka Realizująca Projekt VI (JRP VI)
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-09-19 10:04:54
Wytworzył: Jarosław Krzemieniewski
Data wytworzenia: 2016-09-19
Odpowiedzialny: Jarosław Krzemieniewski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-12 10:36:37