UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

I ZASTĘPCA PREZYDENTA OLSZTYNA

 

Ryszard Kuć
ul. Wyzwolenia 30
10-106 Olsztyn


Sekretariat:
tel. 89 535-15-88 lub 89 527-31-11, wew. 530
pokój nr 110

Adres e-mail: kuc.ryszard@olsztyn.eu
Pierwszy Zastępca Prezydenta zastępuje Prezydenta Olsztyna w czasie jego nieobecności i wówczas w całości realizuje jego zakres zadań i kompetencji.

Do kompetencji Pierwszego Zastępcy Prezydenta Olsztyna należą w szczególności:
    1) sprawy z zakresu:
        a) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury ciepłowniczej, energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej,
        b) polityki mieszkaniowej,
        c) gospodarki komunalnej,
        d) komunikacji i drogownictwa,
        e) rejestracji pojazdów oraz uprawnień do kierowania pojazdami,
        f) utrzymania zieleni miejskiej.


    2) zadania realizowane przez:
        a) Wydział Komunikacji,
        d) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu,
        e) Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,
        f) Spółki z udziałem Gminy Olsztyn:
           - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
           - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
           - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.,
 
          - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,
 
          - Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 
          - Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o.,
 
          - Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o.,
           - Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: I Zastępca Prezydenta
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-08-11 08:35:56
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2019-02-25
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2022-03-28 10:57:53