• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
  Rejestr umów i zobowiązań Urzędu Miasta Olsztyna udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie Zarządzenia Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia rejestru umów i zobowiązań.

  Rejestr zawiera dane zgromadzone od dnia 1 czerwca 2016 r., które dostępne są w edytowalnym pliku, w formacie „.xls”.
  XLS, 1,16 MB metryczka
  Zakres danych zgromadzonych w rejestrze:
  1) umowy, których przedmiotem są dostawy, usługi, roboty budowlane,
  2) umowy cywilnoprawne, w tym z pracownikami Urzędu,
  3) faktury i rachunki niepowiązane z umowami,
  4) koszty i opłaty sądowe,
  5) delegacje i szkolenia pracowników Urzędu,
  6) dotacje, stypendia, nagrody.

  Rejestry umów i zobowiązań za okresy poprzedzające dzień 01-06-2016r. przygotowane w odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej:
  XLS, 3,12 MB metryczka
  XLS, 305 KB metryczka
  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Rejestr umów i zobowiązań
  Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
  Data udostępnienia: 2016-07-01 11:16:12
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2016-07-01
  Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
  Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
  Data modyfikacji: 2016-09-27 12:05:02