UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

179

Data podjęcia:

25-05-2016

Tytuł:

zmieniające Zarządzenie nr 95 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna

Treść zarządzenia:
PDF, 146,09 KB metryczka
PDF, 86,56 KB metryczka
PDF, 25,86 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 179 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 95 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2016-05-25 09:26:42
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2016-05-25
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Małgorzata Głębocka
Data modyfikacji: 2016-05-31 09:51:55