UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Na podstawie art. 40b ust. 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1393 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w dniu 2 maja 2016 r. rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. W związku z powyższym:
1) Stowarzyszenia zwykłe podlegają wpisowi do ewidencji na wniosek.
2) Dane w ewidencji aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do ewidencji.
3) Dla każdego  stowarzyszenia prowadzona jest ewidencja elektroniczna.
4) Dane zawarte w ewidencji udostępnia się przez otwarty dostęp do jej zawartości zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna lub poprzez wydanie zaświadczenia z ewidencji.
5) Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej jest bezpłatne.
6) Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających interes prawny.

Do pobrania:
DOC, 1,03 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-05-23 11:47:21
Wytworzył: Marta Jarosławska
Data wytworzenia: 2016-05-23
Odpowiedzialny: Bartosz Kamiński
Ostatnio modyfikował: Marta Jarosławska
Data modyfikacji: 2020-12-08 10:04:54