UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XX/269/16
Data podjęcia: 24-02-2016
Data opublikowania: 24-03-2016
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz. 1374
Data wejścia w życie: 24-02-2016
Tytuł Uchwały: w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie" oraz nadania nowego statutu jednostce budżetowej "Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie"
Ewentualne adnotacje: § 2 i § 4 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 279,58 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XX/269/16 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie" oraz nadania nowego statutu jednostce budżetowej "Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie"
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-02-16 12:07:38
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2016-02-16
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-03-24 14:12:14