UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XX/258/16
Data podjęcia: 24-02-2016
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 24-02-2016
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 172,72 KB metryczka
DOC, 258 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XX/258/16 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2016-02-16 10:52:28
Wytworzył: Monika Michalewicz
Data wytworzenia: 2016-02-16
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2016-03-01 08:43:58