UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Rada Osiedla Grunwaldzkie

Przewodniczący:
Kaznowski Mirosław

Telefon:
690140387

Adres siedziby:
10-124 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 7A

Skład osobowy:

Kadencja 17.11.2017 - 17.11.2021

 1. Kaznowski Mirosław - Przewodniczący
 2. Paul Urszula - Zastępca Przewodniczącego
 3. Przegrocki Arkadiusz - Sekretarz
 4. Suchocki Marcin - Skarbnik
 5. Głodek Anna - Członek Zarządu
 6. Hennig Tadeusz - Członek Zarządu
 7. Tański Łukasz - Członek Zarządu
 8. Dziemiańczyk Elżbieta
 9. Góralczyk Witold
 10. Jankowska Leokadia
 11. Kruczyński Ryszard
 12. Krzymańska Lucyna
 13. Ogrodowczyk Iwona
 14. Patkowski Antoni
 15. Rymkiewicz Elżbieta

   


Kadencja 28.09.2013 - 28.08.2017

 1. Maciej Turowski - Przewodniczący
 2. Elżbieta Kade-Borowik - I Zastępca Przewodniczącego
 3. Arkadiusz Przegrocki - Sekretarz
 4. Wojciech Kupczyński - Skarbnik
 5. Leokadia Jankowska - Członek Zarządu
 6. Antoni Patkowski - Członek Zarządu
 7. Bożena Kowalczyk - Członek Zarządu
 8. Janina Chamot
 9. Witold Góralczyk
 10. Tadeusz Hennig
 11. Ryszard Kruczyński
 12. Iwona Ogrodowczyk
 13. Mirosław Kaznowski
 14. Lucyna Krzymańska - uzupełniła skład RO na podst. Uchwały Nr XV/12/2014 z dnia 16.10.2014 rok
 15. Cecylia Dzielińska - wygaśnięcie mandatu na podst. Uchwały Nr XIII/11/2014 z dnia 04.09.2014 rok
 16. Katarzyna Gorgol - wygaśnięcie mandatu na podst. Uchwały Nr XVI/14/2014 z dnia 04.09.2014 rok

Dyżury:
W każdy poniedziałek od godz. 17.00 do 18.00

Adres strony internetowej:

Adres poczty elektronicznej:

Informacja dodatkowa:
Stan na dzień 8.04.2020 r. Wszelkie bliższe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miasta, tel. 89 527-31-11, wew. 305

Plany i sprawozdania:
PDF, 524,75 KB metryczka
PDF, 560,12 KB metryczka
PDF, 264,53 KB metryczka
PDF, 1,14 MB metryczka
PDF, 1,12 MB metryczka
PDF, 636,58 KB metryczka
PDF, 2,70 MB metryczka
PDF, 2,05 MB metryczka
PDF, 1,59 MB metryczka
PDF, 1,75 MB metryczka
PDF, 1,66 MB metryczka
PDF, 205,19 KB metryczka
PDF, 1,26 MB metryczka
PDF, 387,64 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rada Osiedla Grunwaldzkie
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-01-12 13:25:53
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2016-01-12
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-04-08 15:08:48