• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2016 r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.344.2016 Wniosek - dochody, wydatki, zadłużenie miasta w latach 2002, 2005, 2010, 2016, 2017 Wydział Budżetu 2016-12-31 2017-01-16
OK.1431.343.2016 Wniosek - zestawienie ofert na audyt usuwania pojazdów z dróg Wydział Komunikacji 2016-12-30 2017-01-16
OK.1431.342.2016 Wniosek - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2016-12-28 2017-01-03
OK.1431.341.2016 Wniosek - dokumentacja na dofinansowanie II etapu budowy sieci tramwajowej Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2016-12-27 2017-01-05
OK.1431.340.2016 Wniosek - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Ochrony Danych Osobowych 2016-12-22 2016-12-28
OK.1431.339.2016 Wniosek - Rada Olsztyńskich Seniorów Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2016-12-22 2017-01-05
OK.1431.338.2016 Wniosek - informacje o pracowniku Panu Andrzeju Karwowskim Wydział Organizacji i Kadr 2016-12-23 2017-01-11
OK.1431.337.2016 Wniosek - spotkania z PKP S.A. w sprawie przebudowy dworca Olsztyn Główny Jednostka Realizująca Projekt V 2016-12-23 2017-01-05
OK.1431.336.2016 Wniosek - oferty na budowę drogi wojewódzkiej do węzła Pieczewo Wydział Zamówień Publicznych 2016-12-22 2017-01-02
OK.1431.335.2016 Wniosek - plan inwestycji Gminy Olsztyn na 2017 r. Wydział Inwestycji Miejskich 2016-12-16 2017-01-03
OK.1431.334.2016 Wniosek - procedury niszczenia dokumentów Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-12-19 2016-12-30
OK.1431.333.2016 Wniosek - procedury niszczenia dokumentów Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-12-19 2016-12-30
OK.1431.332.2016 Wniosek - zagospodarowanie przestrzenne działek ul. Sikorskiego 2b Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-12-19 2016-12-22
OK.1431.331.2016 Wniosek - wydatki PWiK Sp. z o.o. na sponsoring i działalność charytatywną Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-12-13 2017-01-13
OK.1431.330.2016 Wniosek - obsługa prawna urzędu Biuro ds. Obsługi Prawnej 2016-12-09 2016-12-22
OK.1431.329.2016 Wniosek - udostępnienie Księgi Honorowych Obywateli Olsztyna Biuro Rady Miasta 2016-12-07 2017-01-04
OK.1431.328.2016 Wniosek - sprawa rozpatrywanego wniosku o pozwolenie na budowę przy ul. Kapitańskiej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-12-05 2016-12-15
OK.1431.327.2016 Wniosek - dane przestrzenne i topograficzne miasta w formacie elektronicznym Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-12-05 2016-12-15
OK.1431.326.2016 Wniosek - nauczanie w szkołach uczniów obywateli Ukrainy Wydział Edukacji 2016-12-02 2016-12-09
OK.1431.325.2016 Wniosek - kosztorysy ofertowe budowa drogi wojewódzkiej do węzła Pieczewo Wydział Zamówień Publicznych 2016-12-01 2016-12-07
OK.1431.324.2016 Wniosek - planowane inwestycje w okolicy działki nr 41/10 obręb 160 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-11-30 2016-12-05
OK.1431.323.2016 Wniosek - stawki najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych 2015-2016 Wydział Edukacji 2016-11-30 2016-12-02
OK.1431.322.2016 Wniosek - stawki najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych 2015-2016 Wydział Edukacji 2016-11-25 2016-12-02
OK.1431.321.2016 Wniosek - kwoty dotacji dla szkół niepublicznych w 2016 r Wydział Edukacji 2016-11-28 2016-12-22
OK.1431.320.2016 Wniosek - Budżet Obywatelski w Olsztynie Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-11-30 2016-12-08
OK.1431.319.2016 Wniosek - notatka ze spotkania Prezydenta Olsztyna z przedsiębiorcami ze starówki Zespół Doradców i Asystentów Prezydenta Olsztyna 2016-11-26 2016-12-06
OK.1431.318.2016 Wniosek - realizacja projektu "Kocia Kawiarnia Club 4 Cats" Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-11-22 2016-12-06
OK.1431.317.2016 Wniosek - informacje o kotach wolnożyjących w Olsztynie Wydział Środowiska 2016-11-22 2016-11-29
OK.1431.316.2016 Wniosek - informacje o kotach w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie Wydział Środowiska 2016-11-22 2016-11-29
OK.1431.315.2016 Wniosek - wyłapywanie i odławianie bezdomnych zwierząt Wydział Środowiska 2016-11-25 2016-11-29
OK.1431.314.2016 Wniosek - "Analiza koncepcyjna poprawy bezpieczeństwa na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej" Wydział Inwestycji Miejskich 2016-11-25 2016-12-08
OK.1431.313.2016 Wniosek - parking przy centrum handlowym Manhattan Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-11-23 2016-12-27
OK.1431.312.2016 Wniosek - realizacja zadania publicznego Przez ruch po zdrowie Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2016-11-21 2016-11-22
OK.1431.311.2016 Wniosek - opinia dotycząca reformy oświaty i likwidacji gimnazjów Wydział Edukacji 2016-11-21 2016-11-30
OK.1431.310.2016 Wniosek - umowa na budowę ul. Towarowej Wydział Inwestycji Miejskich 2016-11-21 2016-11-24
OK.1431.309.2016 Wniosek - liczba mieszkańców i rodzaj zabudowy na Osiedlu Redykajny Biuro Obsługi Klienta 2016-11-17 2016-11-24
OK.1431.308.2016 Wniosek - zobowiązania podmiotów dla Sprint dot. systemu ITS Jednostka Realizująca Projekt V 2016-11-15 2016-11-29
OK.1431.307.2016 Wniosek - subwencja dla Zespołu Placowek Specjalnych w latach 2012-2015 Wydział Edukacji 2016-11-07 2016-11-17
OK.1431.306.2016 Wniosek - informacje dotyczące Osiedla Dajtki Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-11-15 2016-11-17
OK.1431.305.2016 Wniosek - próby nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych Wydział Informatyki 2016-11-10 2016-11-18
OK.1431.304.2016 Wniosek - obowiązki Prezydenta w zakresie konsultacji społecznych Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-11-10 2016-11-23
OK.1431.303.2016 Wniosek - Budżet Obywatelski w Olsztynie Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-11-09 2016-11-15
OK.1431.302.2016 Wniosek - pozew w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 2016-11-02 2016-11-09
OK.1431.301.2016 Wniosek - nagranie sesji Rady Miasta 26-10-2016 Biuro Rady Miasta 2016-11-05 2016-11-09
OK.1431.300.2016 Wniosek - umowy dotyczące wynajmu lokali użytkowych Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-11-04 2016-11-14
OK.1431.299.2016 Wniosek - informacje dotyczące Rad Osiedli Biuro Rady Miasta 2016-10-29 2016-11-08
OK.1431.298.2016 Wniosek - mapa sytuacyjna z lokalizacją chodników do utrzymania Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-11-04 2016-11-09
OK.1431.297.2016 Wniosek - kwoty dywidend przekazywane przez PWiK Sp. z o.o. Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-11-03 2016-11-14
OK.1431.296.2016 Wniosek - zakazy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2016-10-26 2016-11-08
OK.1431.295.2016 Wniosek - data zatrudnienia pracownika Urzędu Wydział Organizacji i Kadr 2016-11-02 2016-11-07
OK.1431.294.2016 Wniosek - zapisy GPS z komunikacji miejskiej z dnia 01.11.2016 Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-11-02 2016-11-14
OK.1431.293.2016 Wniosek - oferty na nieodpłatną pomoc prawną Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2016-10-28 2016-11-02
OK.1431.292.2016 Wniosek - oferty na szkolenie i doradztwo dla organizacji pozarządowych Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2016-10-28 2016-10-31
OK.1431.291.2016 Wniosek - wyniki badań i zapisy GPS komunikacji miejskiej Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-10-27 2016-11-14
OK.1431.290.2016 Wniosek - mapa ewidencji gruntów i budynków, prace geodezyjne Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-10-26 2016-11-03
OK.1431.289.2016 Wniosek - referencje dla Solaris Bus & Coach S.A. Jednostka Realizująca Projekt V 2016-10-25 2016-11-03
OK.1431.288.2016 Wniosek - umowa na budowę ul. Towarowej Wydział Inwestycji Miejskich 2016-10-24 2016-10-26
OK.1431.287.2016 Wniosek - kontrole podatkowe przeprowadzone w 2015 roku Wydział Podatków i Opłat 2016-10-19 2016-10-24
OK.1431.286.2016 Wniosek - dowody osobiste i prawa jazdy 2010-2015 Biuro Obsługi Klienta 2016-10-20 2016-11-02
OK.1431.285.2016 Wniosek - nieruchomości zakupione na terenie Gminy Jonkowo Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-10-19 2016-10-28
OK.1431.284.2016 Wniosek - wniosek aplikacyjny i studium wykonalności ul. Pstrowskiego Jednostka Realizująca Projekt I 2016-10-18 2016-10-28
OK.1431.283.2016 Wniosek - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2016-10-17 2016-10-24
OK.1431.282.2016 Wniosek - lokale użytkowe Gminy Olsztyn Biuro Rady Miasta 2016-10-17 2016-12-02
OK.1431.281.2016 Wniosek - postępowanie dotyczące działki 112-7/2 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-10-13 2016-10-20
OK.1431.280.2016 Wniosek - koszty niekwalifikowalne środowiskowych domów samopomocy Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2016-10-14 2016-10-26
OK.1431.279.2016 Wniosek - uprzątanie śniegu i lodu z chodników Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-10-14 2016-10-28
OK.1431.278.2016 Wniosek - notatki ze spotkań z przedstawicielami PKP PLK S.A. Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-10-12 2016-12-22
OK.1431.277.2016 Wniosek - prowadzenie Punktu Obsługi Mieszkańców Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-10-12 2016-10-27
OK.1431.276.2016 Wniosek - dokumenty sieć gazowa ul. Dziewanny Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-10-07 2016-10-20
OK.1431.275.2016 Wniosek - dokumenty sieć gazowa ul. Kopernika 5 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-10-07 2016-10-20
OK.1431.274.2016 Wniosek - dokumentacja konkursowa na dofinansowanie ze środków UE Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2016-10-06 2016-10-21
OK.1431.273.2016 Wniosek - nagłaśnianie manifestacji w dniu 03-10-2016 Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2016-10-07 2016-10-10
OK.1431.272.2016 Wniosek - osoba zatwierdzająca projekty organizacji ruchu Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-10-05 2016-10-18
OK.1431.271.2016 Wniosek - kopie umów zawartych z PINK ART Paulina Chmielewska Biuro Promocji 2016-10-05 2016-10-26
OK.1431.270.2016 Wniosek - kopie umów zawartych z Panią Martą Gołąb Biuro Promocji 2016-10-05 2016-10-26
OK.1431.269.2016 Wniosek - kopie umów zawartych z Panem Marcinem Bobińskim Jednostka Realizująca Projekt V 2016-10-05 2016-10-13
OK.1431.268.2016 Wniosek - decyzje ZRID 2/2016 i 4/2016 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-10-03 2016-10-05
OK.1431.267.2016 Wniosek - decyzja na budowę linii tramwajowej ul. Towarowa i Sikorskiego Jednostka Realizująca Projekt V 2016-10-03 2016-10-06
OK.1431.266.2016 Wniosek - projekt przebudowy ul. Pstrowskiego Jednostka Realizująca Projekt I 2016-10-03 2016-10-17
OK.1431.265.2016 Wniosek - dokumenty dot. budowy infrastruktury nad Jeziorem Krzywym Wydział Inwestycji Miejskich 2016-10-03 2016-10-06
OK.1431.264.2016 Wniosek - remonty ul. Pływackiej, wynagrodzenia Prezydenta i dyrektora ZDZiT Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-09-30 2016-10-13
OK.1431.263.2016 Wniosek - nagranie sesji Rady Miasta 28-09-2016 Biuro Rady Miasta 2016-09-28 2016-10-06
OK.1431.262.2016 Wniosek - Ochotnicza Straż Pożarna na terenie gminy Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2016-09-27 2016-10-06
OK.1431.261.2016 Wniosek - infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 2016-09-27 2016-09-29
OK.1431.260.2016 Wniosek - świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2016-09-26 2016-10-04
OK.1431.259.2016 Wniosek - dochody i koszty gospodarowania odpadami komunalnymi 2013-2015 Wydział Środowiska 2016-09-26 2016-10-05
OK.1431.258.2016 Wniosek - podział działki nr 36 ul. Pieniężnego 6-7 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-09-14 2016-09-23
OK.1431.257.2016 Wniosek - prowadzenie mieszkań chronionych Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2016-09-16 2016-09-26
OK.1431.256.2016 Wniosek - stawki czynszu najmu pomieszczeń oświatowych Wydział Edukacji 2016-09-15 2016-09-19
OK.1431.255.2016 Wniosek - koszty udostępniania informacji publicznej Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-09-10 2016-09-20
OK.1431.254.2016 Wniosek - metryczka subwencji ogólnej, arkusz organizacji LO V Wydział Edukacji 2016-09-08 2016-09-22
OK.1431.253.2016 Wniosek - przeznaczenie działek ul. Tuwima i Sikorskiego na dzień 02-01-2013 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-09-09 2016-10-03
OK.1431.252.2016 Wniosek - umowa dzierżawy 50 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych Wydział Informatyki 2016-09-08 2016-09-19
OK.1431.251.2016 Wniosek - porozumienie z firmą Wojmex dot. ul. Brylantowej Wydział Inwestycji Miejskich 2016-09-08 2016-09-12
OK.1431.250.2016 Wniosek - informacja dotycząca postepowania na zakup foteli i krzeseł Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-09-07 2016-09-19
OK.1431.249.2016 Wniosek - roszczenia rewindykacyjne osób przesiedlonych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-09-06 2016-09-20
OK.1431.248.2016 Wniosek - wydatki na obsługę systemów wspomagających rekrutację do szkół i przedszkoli Wydział Edukacji 2016-09-06 2016-09-22
OK.1431.247.2016 Wniosek - kserokopia projektu dot. zmiany sposobu użytkowania obiektu Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-09-05 2016-09-09
OK.1431.246.2016 Wniosek - odbiór odpadów komunalnych Wydział Środowiska 2016-09-02 2016-09-06
OK.1431.245.2016 Wniosek - protokół z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury w 2007r Biuro Kontroli 2016-09-05 2016-09-15
OK.1431.244.2016 Wniosek - inwestycja w rejonie ul. Sikorskiego i Jarockiej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-09-02 2016-09-07
OK.1431.243.2016 Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-09-05 2016-09-08
OK.1431.242.2016 Wniosek - kwota dotacji z tytułu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka Wydział Edukacji 2016-08-29 2016-09-06
OK.1431.241.2016 Wniosek - osoba koordynująca kontakty z mediami Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-08-31 2016-09-06
OK.1431.240.2016 Wniosek - użytkowanie wieczyste działki ul. Barczewskiego 11 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-08-30 2016-09-06
OK.1431.239.2016 Wniosek - rejestr umów za okres 23.03.2016 - 31.05.2016 Wydział Organizacji i Kadr 2016-08-29 2016-09-27
OK.1431.238.2016 Wniosek - kopie ofert spółki Wama Soft sp. z o.o Wydział Informatyki 2016-08-29 2016-09-19
OK.1431.237.2016 Wniosek - ilość wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2010-2016 Wydział Organizacji i Kadr 2016-08-28 2016-08-30
OK.1431.236.2016 Wniosek - pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-08-26 2016-08-31
OK.1431.235.2016 Wniosek - nagranie z posiedzenia Komisji Gospodarki 25-08-2016 Biuro Rady Miasta 2016-08-26 2016-09-22
OK.1431.234.2016 Wniosek - kopie umów z mediami na promocję i reklamę Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-08-26 2016-09-22
OK.1431.233.2016 Wniosek - termin konkursu na nieodpłatną pomoc prawną Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2016-08-25 2016-08-31
OK.1431.232.2016 Wniosek - samodzielność komunalnych lokali mieszkalnych Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2016-08-23 2016-09-09
OK.1431.231.2016 Wniosek - pustostany, zaległości czynszowe, oczekujący na mieszkania komunalne Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2016-08-23 2016-09-09
OK.1431.230.2016 Wniosek - postępowanie na budowę ul. Towarowej Wydział Zamówień Publicznych 2016-08-25 2016-08-26
OK.1431.229.2016 Wniosek - ewaluacja konsultacji społecznych Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-08-25 2016-09-06
OK.1431.228.2016 Wniosek - zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Niedziałkowskiego, Limanowskiego, Kossaka Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-08-17 2016-08-25
OK.1431.227.2016 Wniosek - progi punktowe podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Wydział Edukacji 2016-08-10 2016-08-25
OK.1431.226.2016 Wniosek - roszczenia dotyczące działek ul. Tuwima i Sikorskiego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-08-22 2016-08-30
OK.1431.225.2016 Wniosek - strefa ekonomiczna, rewitalizacja działek ul. Tuwima i Sikorskiego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-08-22 2016-09-19
OK.1431.224.2016 Wniosek - dostęp do drogi publicznej działek ul. Tuwima i Sikorskiego Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 2016-08-22 2016-09-01
OK.1431.223.2016 Wniosek - narażenie na powódź działek ul. Tuwima i Sikorskiego Wydział Środowiska 2016-08-22 2016-08-30
OK.1431.222.2016 Wniosek - przeznaczenie działek ul. Tuwima i Sikorskiego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-08-22 2016-08-30
OK.1431.221.2016 Wniosek - transport, komunikacja miejska, ruch rowerowy Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 2016-08-19 2016-09-01
OK.1431.220.2016 Wniosek - systemy motywacyjne pracowników Wydział Organizacji i Kadr 2016-08-19 2016-08-26
OK.1431.219.2016 Wniosek - odbiorcy gazu ziemnego spośród podmiotów podległych gminie Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2016-08-19 2016-08-23
OK.1431.218.2016 Wniosek - budowa sieci gazowej ul. Kopernika 5 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-08-10 2016-08-22
OK.1431.217.2016 Wniosek - nagranie i protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 17.08.2016 Biuro Rady Miasta 2016-08-18 2016-09-29
OK.1431.216.2016 Wniosek - placówki opieki, ŚDS, MOPS, POMOST, Labirynt Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2016-08-17 2016-11-29
OK.1431.215.2016 Wniosek - dokumentacja z postępowania na dostawę tramwajów Wydział Zamówień Publicznych 2016-08-17 2016-08-24
OK.1431.214.2016 Wniosek - oferta na budowę ulicy Wydział Zamówień Publicznych 2016-08-17 2016-08-19
OK.1431.213.2016 Wniosek - decyzje o podziale budynków jednorodzinnych dwulokalowych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-08-16 2016-08-29
OK.1431.212.2016 Wniosek - protokół kontroli Biuro Kontroli 2016-08-16 2016-08-18
OK.1431.211.2016 Wniosek - przedsięwzięcia w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego Wydział Inwestycji Miejskich 2016-08-11 2016-08-22
OK.1431.210.2016 Wniosek - gospodarowanie odpadami, lokale komunalne Wydział Środowiska 2016-08-04 2016-08-26
OK.1431.209.2016 Wniosek - przygotowanie uchwały ws. punktów sprzedaży napojów alkoholowych Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie 2016-07-20 2016-08-02
OK.1431.208.2016 Wniosek - wycena działki nr 15/5 obręb Olsztyn 55 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-08-05 2016-09-06
OK.1431.207.2016 Wniosek - tereny dzierżawione cyrkom i wesołym miasteczkom Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 2016-08-04 2016-08-22
OK.1431.206.2016 Wniosek - frekwencja w wyborach do rad osiedli Biuro Rady Miasta 2016-07-28 2016-08-08
OK.1431.205.2016 Wniosek - zezwolenie dla przedsiebiorcy na prowadzenie usług psychologicznych Biuro Obsługi Klienta 2016-08-04 2016-08-10
OK.1431.204.2016 Wniosek - pozwolenia na budowę czerwiec-lipiec 2016 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-08-03 2016-08-08
OK.1431.203.2016 Wniosek - umowa z firmą LaboSport Polska s.c. Biuro Sportu i Rekreacji 2016-08-02 2016-08-04
OK.1431.202.2016 Wniosek - dokumenty przetargowe na budowę ul. Towarowej Wydział Zamówień Publicznych 2016-08-02 2016-08-05
OK.1431.201.2016 Wniosek - dostawa sprzętu komputerowego Wydział Informatyki 2016-08-02 2016-08-16
OK.1431.200.2016 Wniosek - cmentarze komunalne Zakład Cmentarzy Komunalnych 2016-08-02 2016-08-19
OK.1431.199.2016 Wniosek - informacje o Gminie Olsztyn (podatek, odpady, ścieki itp.) Wydział Podatków i Opłat 2016-08-01 2016-08-05
OK.1431.198.2016 Wniosek - programy i dostawcy oprogramowania do obsługi rozliczeń dotacji oświatowych Wydział Edukacji 2016-07-29 2016-08-10
OK.1431.197.2016 Wniosek - zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Formu Rozwoju Olsztyna Biuro Promocji 2016-07-28 2016-08-03
OK.1431.196.2016 Wniosek - nagranie sesji RM z dnia 22.07.2016 r. Biuro Rady Miasta 2016-07-28 2016-08-12
OK.1431.195.2016 Wniosek - kopia projektu budowlanego (decyzja nr II 603/2015) Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-07-21 2016-07-21
OK.1431.194.2016 Wniosek - dokumenty dotyczące uruchomienia kolei miejskiej Olsztyn-Gutkowo Wydział Inwestycji Miejskich 2016-07-27 2016-08-12
OK.1431.193.2016 Wniosek - zestawienie punktów bezpłatnej pomocy prawnej Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2016-07-27 2016-07-29
OK.1431.192.2016 Wniosek - kopie umów zawartych z AGORA S.A. Oddział w Olsztynie Biuro Promocji 2016-07-26 2016-08-08
OK.1431.191.2016 Wniosek - konkurs na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2016-07-25 2016-07-28
OK.1431.190.2016 Wniosek - lista lokali gastronomicznych na terenie Centrum Ukiel Ośrodek Sportu i Rekreacji 2016-07-20 2016-08-02
OK.1431.189.2016 Wniosek - uchwała Rady Miejskiej w Olsztynie nr XXX/101/93 z 14.07.1993 Biuro Rady Miasta 2016-07-19 2016-07-25
OK.1431.188.2016 Wniosek - program szczepień przeciwko grypie Wydział Zdrowia 2016-07-18 2016-07-27
OK.1431.187.2016 Wniosek - realizacja zadań Dom Warmiński Biuro Promocji 2016-07-19 2016-07-27
OK.1431.186.2016 Wniosek - projekt budowlany dot. nadbudowy budynku przy ul. Kołobrzeskiej 50 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-07-18 2016-08-01
OK.1431.185.2016 Wniosek- ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Bałtyckiej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-07-15 2016-07-28
OK.1431.184.2016 Wniosek - nagranie z Sesji Rady Miasta z dnia 8.07.2016 r. Biuro Rady Miasta 2016-07-18 2016-07-28
OK.1431.183.2016 Wniosek - wskaźniki projektu "Portal turystyczny miasta Olsztyna" Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-07-18 2016-07-28
OK.1431.182.2016 Wniosek - udostępnienie danych art. 130a ustaw prawo o ruchu drogowym Wydział Komunikacji 2016-07-11 2016-07-22
OK.1431.181.2016 Wniosek - dokumentacja projektowa budowy ścieżek rowerowych Wydział Inwestycji Miejskich 2016-07-12 2016-07-21
OK.1431.180.2016 Wniosek - umowy ze Stowarzyszeniem Forum Rozwoju Olsztyna Biuro Promocji 2016-07-12 2016-07-25
OK.1431.179.2016 Wniosek - sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury Wydział Budżetu 2016-07-12 2016-07-15
OK.1431.178.2016 Wniosek - wykaz stacji kontroli pojazdów Wydział Komunikacji 2016-07-12 2016-07-15
OK.1431.177.2016 Wniosek - informacje o przedsiębiorstwach na stronie www.olsztyn.eu Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-07-11 2016-07-18
OK.1431.176.2016 Wniosek - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie 2016-07-11 2016-07-15
OK.1431.175.2016 Wniosek - najkorzystniejsza oferta na dostawę komputerów Wydział Zamówień Publicznych 2016-07-11 2016-07-22
OK.1431.174.2016 Wniosek - pozwolenia na budowę obiektów wykorzystujacych odnawialne źrodła energii Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-07-08 2016-07-13
OK.1431.173.2016 Wniosek - protokół z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury Biuro Kontroli 2016-07-07 2016-07-11
OK.1431.172.2016 Wniosek - budowa budynku przy ul. Bajkowej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-07-07 2016-07-11
OK.1431.171.2016 Wniosek - wyrok sądu dot. opłat za wywóz nieczystości Wydział Środowiska 2016-07-06 2016-07-08
OK.1431.170.2016 Wniosek - koszt organizacji przez miasto DNI NATO Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2016-07-04 2016-07-08
OK.1431.169.2016 Wniosek - pokazy pirotechniczne Biuro Rady Miasta 2016-07-03 2016-07-13
OK.1431.168.2016 Wniosek - planowane inwestycje komunalne w okolicy Bartążka Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-07-01 2016-08-12
OK.1431.167.2016 Wniosek - wyrok sądu dot. opłat za wywóz nieczystości Wydział Środowiska 2016-07-01 2016-07-06
OK.1431.166.2016 Wniosek - umowy cywilnoprawne zawarte z pracownikami urzędu Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-06-29 2016-07-12
OK.1431.165.2016 Wniosek - umowa na dofinansowanie visit.olsztyn.eu Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-06-29 2016-07-12
OK.1431.164.2016 Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenie na budowę Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-06-29 2016-07-01
OK.1431.163.2016 Wniosek - protokół i lista obecności z posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju Biuro Rady Miasta 2016-06-28 2016-07-18
OK.1431.162.2016 Wniosek - liczba profili kandydatów na kierowców Wydział Komunikacji 2016-06-23 2016-07-01
OK.1431.161.2016 Wniosek - dokumenty dot. visit.olsztyn.eu Biuro Promocji 2016-06-27 2016-07-14
OK.1431.160.2016 Wniosek - dokumenty dot. Platformy Konsultacji Społecznych Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-06-27 2016-07-11
OK.1431.159.2016 Wniosek - działania Prezydenta w okresach międzysesyjnych od 2011r Biuro Rady Miasta 2016-06-27 2016-07-05
OK.1431.158.2016 Wniosek - blog Prezydenta Olsztyna Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-06-27 2016-07-08
OK.1431.157.2016 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy styczeń-maj 2016r Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-06-27 2016-07-08
OK.1431.156.2016 Wniosek - dokumenty dot. budowy infrastruktury nad Jeziorem Krzywym Wydział Inwestycji Miejskich 2016-06-27 2016-06-29
OK.1431.155.2016 Wniosek - tereny objęte opracowaniem ekofizjograficznym Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-06-23 2016-07-07
OK.1431.154.2016 Wniosek - oferty w przetargu na budowę ul. Towarowej Wydział Zamówień Publicznych 2016-06-24 2016-07-04
OK.1431.153.2016 Wniosek - struktura, schemat i stanowiska pracy Urzędu Wydział Organizacji i Kadr 2016-06-22 2016-06-28
OK.1431.152.2016 Wniosek - wydanie kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-06-17 2016-06-22
OK.1431.151.2016 Wniosek - planowany termin konkursu na nieodpłatną pomoc prawną Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2016-06-14 2016-06-20
OK.1431.150.2016 Wniosek - zakup iluminacji świątecznej Al. Piłsudskiego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-06-09 2016-06-22
OK.1431.149.2016 Wniosek - kontrole przewoźników wykonujących przewóz osób Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 2016-06-13 2016-06-21
OK.1431.148.2016 Wniosek - prace planistyczne Generałów-Południe Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-06-13 2016-06-17
OK.1431.147.2016 Wniosek - orzeczenie SKO - podział budynków jednorodzinnych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-06-13 2016-07-13
OK.1431.146.2016 Wniosek - protokół z postępowania na zakup systemu do analizy logów Wydział Zamówień Publicznych 2016-06-13 2016-06-14
OK.1431.145.2016 Wniosek - protokół z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury Biuro Kontroli 2016-06-09 2016-06-22
OK.1431.144.2016 Wniosek - paliwo gazowe, energia elektryczna, fotowoltaika Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2016-05-24 2016-06-30
OK.1431.143.2016 Wniosek - wychowanie przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce Wydział Edukacji 2016-06-07 2016-06-17
OK.1431.142.2016 Wniosek - dokumenty dot. przebudowy ul. Pstrowskiego Jednostka Realizująca Projekt I 2016-04-29 2016-06-10
OK.1431.141.2016 Wniosek - wnioski o płatność, specyfikacje dot. ITS Jednostka Realizująca Projekt V 2016-06-03 2016-06-17
OK.1431.140.2016 Wniosek - raporty i prace - Łynostrada Wydział Inwestycji Miejskich 2016-06-01 2016-06-13
OK.1431.139.2016 Wniosek - instytucje kultury Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2016-06-02 2016-06-07
OK.1431.138.2016 Wniosek - zakazy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2016-05-30 2016-06-06
OK.1431.137.2016 Wniosek - dotacje na jednego ucznia dla szkół niepublicznych Wydział Edukacji 2016-05-25 2016-06-02
OK.1431.136.2016 Wniosek - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Biuro Obsługi Klienta 2016-05-27 2016-06-01
OK.1431.135.2016 Wniosek - publikacja przetargów i komunikatów Wydział Zamówień Publicznych 2016-05-24 2016-06-02
OK.1431.134.2016 Wniosek - pozwolenie na budowę przy ul. Olimpijskiej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-05-24 2016-06-07
OK.1431.133.2016 Wniosek - licencje transportowe na przewóz osób i rzeczy Wydział Komunikacji 2016-05-23 2016-05-31
OK.1431.132.2016 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2015 r Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-05-23 2016-06-03
OK.1431.131.2016 Wniosek - umowa zastępstwa procesowego w sprawach sądowych z FCC Construccion S.A Jednostka Realizująca Projekt V 2016-05-23 2016-06-02
OK.1431.130.2016 Wniosek - rewitalizacja obszaru Koszar Dragonów Biuro Rady Miasta 2016-05-23 2016-06-30
OK.1431.129.2016 Wniosek - żywienie zbiorowe w szkołach podstawowych i gimnazjach Wydział Edukacji 2016-05-19 2016-05-30
OK.1431.128.2016 Wniosek - licytacja domeny olsztyn.events Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-05-12 2016-05-20
OK.1431.127.2016 Wniosek - SIWZ i umowa na czyszczenie i konserwację sieci kanalizacji deszczowej Wydział Zamówień Publicznych 2016-05-20 2016-05-24
OK.1431.126.2016 Wniosek - protokół i nagranie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Biuro Rady Miasta 2016-05-18 2016-06-01
OK.1431.125.2016 Wniosek - numer polisy OC schody przy ul. Iwanowicza Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-05-17 2016-05-19
OK.1431.124.2016 Wniosek - wykonanie dokumentacji projektowej hala widowiskowo-sportowa Wydział Zamówień Publicznych 2016-05-16 2016-05-20
OK.1431.123.2016 Wniosek - miejsca urodzenia aktualnych mieszkańcow Olsztyna Biuro Obsługi Klienta 2016-05-12 2016-05-24
OK.1431.122.2016 Wniosek - pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-05-09 2016-05-16
OK.1431.121.2016 Wniosek - wydatki na zakup mebli w 2016 roku Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-05-11 2016-05-13
OK.1431.120.2016 Wniosek - działania promocyjne z miastami partnerskimi Biuro Promocji 2016-05-10 2016-05-23
OK.1431.119.2016 Wniosek - dokumenty nr 76102.04.2016 i 82102.04.2016 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-05-05 2016-05-17
OK.1431.118.2016 Wniosek - wynagrodzenia na stanowiskach służby geodezyjnej i kartograficznej Wydział Organizacji i Kadr 2016-05-05 2016-05-18
OK.1431.117.2016 Wniosek - program 500+, edukacja, ochrona zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2016-05-05 2016-05-20
OK.1431.116.2016 Wniosek - dokumenty dotyczące konsultacji społecznych Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-05-05 2016-05-17
OK.1431.115.2016 Wniosek - korespondencja z Michelin dotycząca dostaw ciepła Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego, Biuro ds. Obsługi Prawnej 2016-05-04 2016-05-18
OK.1431.114.2016 Wniosek - stan prac nad uchwałą o sytuowaniu tablic reklamowych Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-04-26 2016-05-06
OK.1431.113.2016 Wniosek - liczba przelewów do urzędu wykonanych przez obywateli Wydział Finansów 2016-04-27 2016-05-06
OK.1431.112.2016 Wniosek - budynek ul. Bałtycka 45, dyrektor Wydziału Zdrowia Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-04-25 2016-05-04
OK.1431.111.2016 Wniosek - działania na rzecz równego traktowania Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2016-04-24 2016-05-06
OK.1431.110.2016 Wniosek - kwota na zakup specjalistycznych pozycji książkowych Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-04-22 2016-04-28
OK.1431.109.2016 Wniosek - powierzchnia pokryta zabudową Osiedle Mazurskie i Gutkowo Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-04-22 2016-06-07
OK.1431.108.2016 Wniosek - realizacja procesu rewitalizacji Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2016-04-21 2016-05-04
OK.1431.107.2016 Wniosek - skan kosztorysu budowa ul. Gronowej Wydział Zamówień Publicznych 2016-04-20 2016-04-29
OK.1431.106.2016 Wniosek - budowa przy ul. Wadąskiej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-04-20 2016-04-27
OK.1431.105.2016 Wniosek - budowa przy ul. Płoskiego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-04-20 2016-04-25
OK.1431.104.2016 Wniosek - budowa budynku przy ul. Wadąskiej Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-04-19 2016-04-25
OK.1431.103.2016 Wniosek - analizy wpływu II linii tramwajowej na przepustowość skrzyżowań Jednostka Realizująca Projekt V 2016-04-15 2016-04-29
OK.1431.102.2016 Wniosek - rejestr pozwoleń na budowę 01.01.-31.03.2016r Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-04-13 2016-04-15
OK.1431.101.2016 Wniosek - obsługa prawna Urzędu w 2016r Wydział Organizacji i Kadr 2016-04-12 2016-04-22
OK.1431.100.2016 Wniosek - pozwolenie na rozbudowę domu jednorodzinnego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-04-13 2016-04-14
OK.1431.99.2016 Wniosek - postępowanie dot. rozbiórki pawilonu ul. Mariańska 1 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-04-08 2016-04-18
OK.1431.98.2016 Wniosek - kosztorysy wariantów budowy II linii tramwajowej Jednostka Realizująca Projekt V 2016-04-08 2016-04-22
OK.1431.97.2016 Wniosek - przedszkola publiczne w latach 2010-2015 Wydział Edukacji 2016-04-08 2016-04-26
OK.1431.96.2016 Wniosek - dokumenty budowy zajezdni postojowej dla autobusów Al. Sikorskiego Jednostka Realizująca Projekt V 2016-04-07 2016-04-20
OK.1431.95.2016 Wniosek - występowanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Wydział Środowiska 2016-04-07 2016-04-13
OK.1431.94.2016 Wniosek - umowa na świadczenie usług transportu zbiorowego Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 2016-04-07 2016-04-11
OK.1431.93.2016 Wniosek - systemy informatyczne w Urzędzie Wydział Informatyki 2016-04-06 2016-04-15
OK.1431.92.2016 Wniosek - informacja z otwarcia ofert budowa ul. Bohaterów Monte Cassino Wydział Zamówień Publicznych 2016-04-07 2016-04-14
OK.1431.91.2016 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego grudzień 2015r Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-04-05 2016-04-13
OK.1431.90.2016 Wniosek - dokumenty dot. podziału działki 57-27 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-04-04 2016-04-11
OK.1431.89.2016 Wniosek - informacja z otwarcia ofert remont Szkoły Podstawowej nr 29 Wydział Zamówień Publicznych 2016-04-01 2016-04-05
OK.1431.88.2016 Wniosek - wgląd do dokumentacji wybór dyrektora ZSO nr 7 Wydział Edukacji 2016-04-01 2016-04-12
OK.1431.87.2016 Wniosek - prace planistyczne Generałów-Południe Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-04-01 2016-04-11
OK.1431.86.2016 Wniosek - sesje RM, wykonanie budżetu, BIP, liczba mieszkańców Biuro Rady Miasta 2016-04-01 2016-04-14
OK.1431.85.2016 Wniosek - nagranie sesji Rady Miasta z 30.03.2016r Biuro Rady Miasta 2016-03-31 2016-04-15
OK.1431.84.2016 Wniosek - ankieta dot. planowania przestrzennego Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-03-30 2016-04-13
OK.1431.83.2016 Wniosek - aktualna umowa na świadczenie usług transportu zbiorowego Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 2016-03-24 2016-03-30
OK.1431.82.2016 Wniosek - zakup samochodów z grupy Volkswagen AG Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-03-24 2016-03-31
OK.1431.81.2016 Wniosek - informacje o okresie zatrudnienia byłego pracownika Wydział Organizacji i Kadr 2016-03-23 2016-03-30
OK.1431.80.2016 Wniosek - rejestr umów za okres 01.01.2014 - 22.03.2016 Wydział Organizacji i Kadr 2016-03-22 2016-05-19
OK.1431.79.2016 Wniosek - działania gminy dotyczące zmiany wieku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym Wydział Edukacji 2016-03-17 2016-03-25
OK.1431.78.2016 Wniosek - opłata za użytkowanie wieczyste Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-03-07 2016-03-21
OK.1431.77.2016 Wniosek - cmentarze na terenie miasta Wydział Inwestycji Miejskich 2016-03-16 2016-03-30
OK.1431.76.2016 Wniosek - punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2016-03-16 2016-04-11
OK.1431.75.2016 Wniosek - oferta na dostawę papieru kserograficznego Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-03-09 2016-03-18
OK.1431.74.2016 Wniosek - kwoty dotacji dla szkół niepublicznych 2015 i 2016 Wydział Edukacji 2016-03-08 2016-03-22
OK.1431.73.2016 Wniosek - profile Urzędu na portalach społecznościowych Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-03-13 2016-03-17
OK.1431.72.2016 Wniosek - oferta na dostawę środków czystości Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-03-04 2016-03-14
OK.1431.71.2016 Wniosek - zobowiązania podmiotów dla Sprint dot. systemu ITS Jednostka Realizująca Projekt V 2016-03-10 2016-03-24
OK.1431.70.2016 Wniosek - organizacja ruchu drogowego, strefa płatnego parkowania, biletomaty Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-03-10 2016-03-15
OK.1431.69.2016 Wniosek - numer i koszt użytkowania służbowego telefonu komórkowego Prezydenta Olsztyna Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-03-09 2016-04-07
OK.1431.68.2016 Wniosek - projekt budowlany budynku ul. Sikorskiego 17 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-03-09 2016-03-14
OK.1431.67.2016 Wniosek - projekty związane z zakupem autobusów i tramwajów Jednostka Realizująca Projekt V 2016-03-08 2016-03-21
OK.1431.66.2016 Wniosek - lokale mieszkalne będące własnością Gminy Olsztyn Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2016-03-08 2016-03-21
OK.1431.65.2016 Wniosek - zawarcie partnerstwa publiczno-prywatnego przez MPEC Sp. z o.o Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-03-08 2016-03-11
OK.1431.64.2016 Wniosek - koszty zamieszczania ogłoszeń i wykazów o sprzedaży nieruchomości Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-03-07 2016-03-21
OK.1431.63.2016 Wniosek - numery boczne licencji taxi Wydział Komunikacji 2016-03-01 2016-03-24
OK.1431.62.2016 Wniosek - bieżąca obsługa Olsztyńskiego Panelu Obywatelskiego Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-02-29 2016-04-13
OK.1431.61.2016 Wniosek - nagranie sesji Rady Miasta z 24.02.2016r Biuro Rady Miasta 2016-02-29 2016-03-14
OK.1431.60.2016 Wniosek - informacje dot. portalu visit.olsztyn.eu Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-02-29 2016-04-13
OK.1431.59.2016 Wniosek - wnioski o dofinansowanie w latach 2004-2011 Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2016-02-29 2016-03-04
OK.1431.58.2016 Wniosek - postępowania partnerstwa publiczno-prywatnego Wydział Inwestycji Miejskich 2016-02-26 2016-04-15
OK.1431.57.2016 Wniosek - zatrudnienie i wynagrodzenia doradców i asystentów Prezydenta Wydział Organizacji i Kadr, Wydział Finansów 2016-02-25 2016-04-04
OK.1431.56.2016 Wniosek - nagrody pracowników Urzędu Wydział Organizacji i Kadr 2016-02-22 2016-03-07
OK.1431.55.2016 Wniosek - usuwanie wyrobów zawierajacych azbest Wydział Środowiska 2016-02-23 2016-03-01
OK.1431.54.2016 Wniosek - kwota zleceń miejskich jednostek dla Agora, Edytor, Wydawca Wydział Finansów 2016-02-22 2016-03-03
OK.1431.53.2016 Wniosek - realizacja zapisów ustawy o ochronie zwierząt Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie 2016-02-21 2016-03-07
OK.1431.52.2016 Wniosek - umowa na doradztwo dot. emisji obligacji komunalnych Wydział Budżetu 2016-02-21 2016-03-01
OK.1431.51.2016 Wniosek - informacje z przetargu na dostawę tablic rejestracyjnych Wydział Zamówień Publicznych 2016-02-19 2016-02-23
OK.1431.50.2016 Wniosek - nieruchomość dzierżawiona przez Stowarzyszenie Helper Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-02-15 2016-02-17
OK.1431.49.2016 Wniosek - decyzje Prezydenta dot. przerwania imprez masowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2016-02-17 2016-02-22
OK.1431.48.2016 Wniosek - ankieta dot. produkcji energii cieplnej Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego 2016-02-15 2016-03-09
OK.1431.47.2016 Wniosek - pozwolenie na budowę na budynki magazynowe Michelin Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-02-17 2016-02-23
OK.1431.46.2016 Wniosek - dokumenty z postępowania na odbiór odpadów komunalnych Wydział Zamówień Publicznych 2016-02-17 2016-02-23
OK.1431.45.2016 Wniosek - koszty ogłoszeń dot. przetargów i zamówień publicznych Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-02-11 2016-02-18
OK.1431.44.2016 Wniosek - wybór administratora Olsztyńskiego Panelu Obywatelskiego Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2016-02-08 2016-02-19
OK.1431.43.2016 Wniosek - umowy zawarte ze spółkami wymienionymi we wniosku Wydział Finansów 2016-02-08 2016-02-15
OK.1431.42.2016 Wniosek - umowy zawarte z podmiotami wymienionymi we wniosku od 01.01.2011r Wydział Finansów 2016-02-08 2016-02-18
OK.1431.41.2016 Wniosek - umowy zawarte z Bankiem Żywności w Olsztynie od 01.01.2015r Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2016-02-08 2016-02-15
OK.1431.40.2016 Wniosek - faktury dot. napraw i przeglądów Skody Superb - rocznik 2011 Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2016-02-08 2016-02-18
OK.1431.39.2016 Wniosek - umieszczenie znaku D15 przy al. Piłsudskiego Jednostka Realizująca Projekt V 2016-02-09 2016-02-10
OK.1431.38.2016 Wniosek - plan zagospodarowania przestrzennego północna granica Olsztyna Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-02-05 2016-03-01
OK.1431.37.2016 Wniosek - kwoty dotacji dla szkół niepublicznych w 2015 roku Wydział Edukacji 2016-01-27 2016-03-21
OK.1431.36.2016 Wniosek - plan zamówień publicznych na 2016 rok Wydział Zamówień Publicznych 2016-02-03 2016-02-12
OK.1431.35.2016 Wniosek - projekt budowlany przebudowy ul. Żurawiej Wydział Inwestycji Miejskich 2016-02-02 2016-02-11
OK.1431.34.2016 Wniosek - konsultacje Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-02-01 2016-02-16
OK.1431.33.2016 Wniosek - plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Olsztyna Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 2016-02-01 2016-02-09
OK.1431.32.2016 Wniosek - inżynierowie i inspektorzy w projekcie tramwajowym Jednostka Realizująca Projekt V 2016-02-01 2016-02-08
OK.1431.31.2016 Wniosek - informacje o zabytku ul. Kossaka 16 Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2016-02-01 2016-02-12
OK.1431.30.2016 Wniosek - rejestr pozwoleń na budowę 2014-2015 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-02-01 2016-02-03
OK.1431.29.2016 Wniosek - organizacja ruchu skrzyżowanie Piłsudskiego-Kościuszki Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 2016-01-29 2016-02-10
OK.1431.28.2016 Wniosek - organizacja ruchu skrzyżowanie 11 Listopada, Nowowiejskiego, Skłodowskiej Jednostka Realizująca Projekt V 2016-01-29 2016-03-21
OK.1431.27.2016 Wniosek - zagospodarowanie działki 216/10, Jaśkowa Dolina Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-01-28 2016-02-25
OK.1431.26.2016 Wniosek - dokumenty dot. planu zagospodarowania przestrzennego nad Jeziorem Długim Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-01-28 2016-02-10
OK.1431.25.2016 Wniosek - system inteligentnej analizy wideo Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2016-01-27 2016-02-10
OK.1431.24.2016 Wniosek - stan prac nad uchwałą o sytuowaniu tablic reklamowych Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-01-27 2016-02-09
OK.1431.23.2016 Wniosek - umowa na budowę infrastruktury nad Jeziorem Krzywym Wydział Inwestycji Miejskich 2016-01-26 2016-01-29
OK.1431.22.2016 Wniosek - ocena ofert w konkursie na szkolenie ogranizacji pozarządowych Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2016-01-26 2016-02-01
OK.1431.21.2016 Wniosek - decyzja środowiskowa linia tramwajowa w Olsztynie Jednostka Realizująca Projekt V 2016-01-21 2016-01-22
OK.1431.20.2016 Wniosek - nagrania sesji Rady Miasta od 24.08.2015 do chwili obecnej Biuro Rady Miasta 2016-01-18 2016-02-01
OK.1431.19.2016 Wniosek - ocena ofert w konkursie na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży Biuro Sportu i Rekreacji 2016-01-19 2016-01-26
OK.1431.18.2016 Wniosek - przedsięwzięcie przetwarzania odpadów komunalnych Wydział Środowiska 2016-01-18 2016-02-03
OK.1431.17.2016 Wniosek - stawki czynszu najmu w placówkach oświatowych Wydział Edukacji 2016-01-15 2016-01-19
OK.1431.16.2016 Wniosek - pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-01-15 2016-01-21
OK.1431.15.2016 Wniosek - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w 2015r Wydział Środowiska 2016-01-14 2016-01-20
OK.1431.14.2016 Wniosek - pytania dot. postępowania na gadżety reklamowe dot. tramwajów Jednostka Realizująca Projekt V 2016-01-14 2016-01-28
OK.1431.13.2016 Wniosek - wyłapywanie i odławianie bezdomnych zwierząt Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie 2016-01-13 2016-01-21
OK.1431.12.2016 Wniosek - szkolenia pracowników Urzędu w 2015r Wydział Organizacji i Kadr 2016-01-12 2016-01-20
OK.1431.11.2016 Wniosek - dane dot. miejskich jednostek organizacyjnych Biuro Rady Miasta 2016-01-12 2016-01-26
OK.1431.10.2016 Wniosek - budynek przy ul. Bałtyckiej 45 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2016-01-12 2016-01-25
OK.1431.9.2016 Wniosek - wstępne studium wykonalności transportu publicznego w Olsztynie Jednostka Realizująca Projekt V 2016-01-12 2016-02-04
OK.1431.8.2016 Wniosek - wgląd do dokumentacji kanalizacji sanitarnej dz.nr 156-59-8 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-01-13 2016-01-15
OK.1431.7.2016 Wniosek - rozwiązania i systemy informatyczne wykorzystywane w Urzędzie Wydział Organizacji i Kadr 2016-01-11 2016-01-25
OK.1431.6.2016 Wniosek - dokumenty dot. ITS oraz budowy odcinka tramwajowego C Jednostka Realizująca Projekt V 2016-01-11 2016-01-25
OK.1431.5.2016 Wniosek - inwestycje miejskie 2014-2015r. oraz 2016r Wydział Inwestycji Miejskich 2016-01-11 2016-03-07
OK.1431.4.2016 Wniosek - badania i dokumentacja świadcząca o wyborze tramwaju Jednostka Realizująca Projekt V 2016-01-11 2016-01-20
OK.1431.3.2016 Wniosek - opłaty za użytkowanie wieczyste Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2016-01-08 2016-02-01
OK.1431.2.2016 Wniosek - pozwolenia na budowę za listopad i grudzień 2015r Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-01-07 2016-01-08
OK.1431.1.2016 Wniosek - pozwolenia na budowę z lat 2014 i 2015 Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa 2016-01-05 2016-01-13

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków u.i.p 2016
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-01-12 10:16:13
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2016-01-12
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-01-10 15:33:39