UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

  Stanisław Gorczyca
   
  Adres:
  Urząd Miasta Olsztyna
  Plac Jana Pawła II nr 1
  10-101 Olsztyn
  pokój nr 124

  Sekretariat:
  Tel. 89 535-31-20
  lub 89 527-31-11, wew. 335
  Fax. 89 527-50-62

  Oświadczenie majątkowe:
  2015r., 2016r.
  Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:
  Codziennie w godzinach pracy Urzędu.
   

  Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1)  sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz kierowanie obiegiem dokumentów i trybem załatwiania spraw wpływających do Prezydenta,
  2)  nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu  spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji i zapytań radnych,
  3)  organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,
  4)  nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy  w Urzędzie ,
  5)  nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów na Sesje Rady,
  6)  koordynacja realizacji zadań wynikających z aktów prawnych Rady Miasta i Prezydenta Miasta,
  7)  pełnienie obowiązków Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością – nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu,
  8)  nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
  9)  nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych  spraw mieszkańców,
  10)  dokonywanie z upoważnienia Prezydenta i w jego imieniu czynności prawnych w zakresie stosunku pracy nawiązywanego z pracownikami Urzędu na podstawie umowy o pracę,
  11)  prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Prezydenta,
  12)  podpisywanie delegacji Prezydentowi Miasta.

  Sekretarz bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:
  1)  Wydział Organizacji i Kadr,
  2)  Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
  3)  Wydział Zamówień Publicznych,
  4)  Biuro Obsługi Klienta,
  5)  Urząd Stanu Cywilnego.

  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Stanisław Gorczyca - Sekretarz Miasta
  Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
  Data udostępnienia: 2016-01-11 12:22:30
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2016-01-11
  Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
  Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
  Data modyfikacji: 2022-03-28 11:05:58