• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.241.2015

Nazwa sprawy: Wniosek - terminy płatności SPZOZ i zgody na cesje wierzytelności

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Data wpływu: 2015-12-03

Data odpowiedzi: 2015-12-11

Treść wniosku:
PDF, 2,28 MB metryczka

Treść odpowiedzi:
PDF, 3,74 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.241.2015 Wniosek - terminy płatności SPZOZ i zgody na cesje wierzytelności
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-12-04 09:47:06
Wytworzył: Ewa Bertrand-Zbierska
Data wytworzenia: 2015-12-04
Odpowiedzialny: Ewa Bertrand-Zbierska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2016-11-21 09:48:28