UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XVII/207/15
Data podjęcia: 25-11-2015
Data opublikowania: 18-01-2016
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz. 403
Data wejścia w życie: 02-02-2016
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2016 r.              Sygn. akt II SA/Ol 240/16 w sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na Uchwałę Rady Miasta Olsztyna:

  • stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 6, § 9 b, pkt 9, pkt 10 załącznika Nr 2 do zaskarżonej uchwały;
  • w pozostałym zakresie skargę oddala

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 36 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XVII/207/15 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-11-17 11:31:37
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2015-11-17
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-09-04 15:21:18