UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

470

Data podjęcia:

23-10-2015

Tytuł:

zmieniające zarządzenie nr 188 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do Wieloletniego Programu współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia:
PDF, 340,42 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 470 z dnia 23 października 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 188 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do Wieloletniego Programu współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wprowadził do BIP: Beata Sierańska-Fengler
Data udostępnienia: 2015-10-23 08:48:05
Wytworzył: Monika Michalewicz
Data wytworzenia: 2015-10-23
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2015-11-17 13:47:07