UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

OGŁOSZENIE

Nazwa ogłoszenia:


W roku szkolnym 2015/2016 w 17 szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn realizowany będzie Rządowy Program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – "Książki naszych marzeń".

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn na realizację powyższego zadania przyznano Miastu Olsztyn dotację celową w kwocie ogółem 31.340,00zł.

Udzielone wsparcie finansowe ma na celu wzbogacenie zasobów bibliotek szkolnych o pozycje cieszące się zainteresowaniem uczniów i jednocześnie użyteczne dla realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz promocję i rozwój czytelnictwa wśród uczniów.

W załączniku znajduje się wykaz szkół, które otrzymały dotację oraz kwoty przyznanych dotacji.

Data publikacji:
21-10-2015

Okres publikacji / termin składania ofert/wniosków:
31-12-2015

Dokumenty do pobrania:

Pokaż nieruchomość na mapie

XLS, 44.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rządowy Program wspierania "Książki naszych marzeń"
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-10-21 13:54:58
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2015-10-21
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2015-10-21 13:57:54