UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XV/191/15
Data podjęcia: 28-10-2015
Data opublikowania: 04-12-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 4554
Data wejścia w życie: 19-12-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn
Ewentualne adnotacje: uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2018 roku z dniem 1 lipca 2018 roku traci moc uchwałą XXXVII/641/17

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 23.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XV/191/15 w sprawie przyjęcia przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-10-20 15:20:29
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2015-10-20
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-10-05 11:55:50