UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XIII/163/15
Data podjęcia: 30-09-2015
Data opublikowania: 10-11-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 4052
Data wejścia w życie: 25-11-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr XXII/373/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.4131.304.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. stwierdza nieważność uchwały Nr XIII/163/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 września 2015 w części dotyczącej:

  • § 11,
  • § 16 ust. 2,
  • § 20 ust. 1 pkt 2,3
  • § 20 ust. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz ust. 15,
  • § 20 ust. 6 w zakresie wyrazów " potwierdzonej stosowną umową",
  • § 25,
  • załącznika Nr 1 do uchwały

oraz w części dotyczącej załącznika Nr 2 do załącznika Nr 1 określający wzór identyfikatora.

II SA/Ol 614/18 wyrok WSA w Olsztynie z dnia 28.09.2018r. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w części stwierdzającej nieważność:

§ 20 ust. 1 pkt 2,3

§ 20 ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz ust. 15,

załącznika nr 1 oraz w części dotyczącej załącznika Nr 2 do załącznika Nr 1 określający wzór identyfikatora

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 21.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XIII/163/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr XXII/373/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-09-21 13:17:12
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2015-09-21
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-10-22 11:50:15