UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XIII/159/15
Data podjęcia: 30-09-2015
Data opublikowania: 07-10-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 3523
Data wejścia w życie: 30-09-2015
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XIII/159/15 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-09-21 12:35:44
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2015-09-21
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-10-07 13:47:56