UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XII/138/15
Data podjęcia: 26-08-2015
Data opublikowania: 15-09-2016
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz. 3583
Data wejścia w życie: 30-09-2016
Tytuł Uchwały: w sprawie nadania Statutów Rad Osiedli
Ewentualne adnotacje:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie pismem z dnia 11 lutego 2016 r. sygn. akt II SA/OI 1416/15

1/Stwierdza nieważność załączników 1-23 do uchwały XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania Statutów Rad Osiedli w zakresie:

§ 7 pkt 1 lit) a, b) i d),

§ 17 ust. 1 pkt 4,

§ 18,

§ 21 w części "chyba, że przepis niniejszego statutu stanowi inaczej",

§ 28 ust. 6 w części "który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu",

§ 28 ust.10 w części zadania 2 i 3 załączników do uchwały,

§ 31 w części "zwoływanych i prowadzonych przez Przewodniczącego Rady Osiedla lub jego Zastępcę",

§ 32 ust. 1 w części "który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu Osiedla",

§ 32 ust. 1 pkt 2 w części "oraz na zewnątrz",

§ 32 ust. 1 pkt 5 w części " i Zarządu Osiedla",

§ 38 ust. 1,

§ 40 w części "skarbnik miasta oraz",

§ 44 w części "Komisji Prawa i Samorządności w zakresie zgodności z prawem",

§ 49 ust. 2

2/ w pozostałym zakresie oddala skargę.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XII/138/15 w sprawie nadania Statutów Rad Osiedli
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2015-08-18 15:12:30
Wytworzył: Maria Zdunek
Data wytworzenia: 2015-08-18
Odpowiedzialny: Maria Zdunek
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-03-03 08:58:02