UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XII/145/15
Data podjęcia: 26-08-2015
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 26-08-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności działek 12/44 i 12/45, obręb 153, o łącznej pow. 90 m2, położonych w Olsztynie przy ul. Zagłoby, w zamian za przekazanie prawa własności działek oznaczonych numerami 27/77 i 67/29, obręb 153, o łącznej pow. 144 m2, położonych przy ul. Zagłoby.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XII/145/15 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności działek 12/44 i 12/45, obręb 153, o łącznej pow. 90 m2, położonych w Olsztynie przy ul. Zagłoby, w zamian za przekazanie prawa własności działek oznaczonych numerami 27/77 i 67/29, obręb 153, o łącznej pow. 144 m2, położonych przy ul. Zagłoby.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-08-18 08:51:32
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2015-08-18
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-09-01 11:23:25