UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XII/151/15
Data podjęcia: 26-08-2015
Data opublikowania: 04-09-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 3128
Data wejścia w życie: 19-09-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym.
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2015 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 524,39 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XII/151/15 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-08-17 15:20:45
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2015-08-17
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-09-07 09:39:54