UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XII/150/15
Data podjęcia: 26-08-2015
Data opublikowania: 04-09-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 3127
Data wejścia w życie: 19-09-2015
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę nr IV/22/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 262,50 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XII/150/15 zmieniająca uchwałę nr IV/22/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-08-17 15:17:05
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2015-08-17
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-09-07 09:16:05