UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XII/149/15
Data podjęcia: 26-08-2015
Data opublikowania: 09-09-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 3170
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1971N - Placu Powstańców Warszawy kategorii drogi powiatowej na obszarze miasta Olsztyna.
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia ww. dróg do kategorii dróg krajowych i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w trybie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 j. t).

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 235,12 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XII/149/15 w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1971N - Placu Powstańców Warszawy kategorii drogi powiatowej na obszarze miasta Olsztyna.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-08-17 14:01:37
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2015-08-17
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-09-16 09:07:07