UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XII/140/15
Data podjęcia: 26-08-2015
Data opublikowania: 05-10-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 3450
Data wejścia w życie: 26-08-2015
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 236,19 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XII/140/15 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-08-17 12:18:42
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2015-08-17
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-10-06 08:43:01