• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

Znak sprawy:

SARP nr 962

Tryb zamówienia:

Konkurs

Rodzaj zamówienia:

usługi

Wysokość wadium:

Wadium nie jest wymagane

Termin składania ofert/wniosków:

31-07-2015

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym Urzędu.
Data opublikowania: od dnia 01-07-2015
Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dniu 01.07.2015r. w DzUUE pod poz. nr 2015/S 124-228145
Nazwa zamówienia:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie - konkurs SARP nr 962: www.olsztyn.sarp.org.pl

Informacje dodatkowe i uzupełniające dotyczące postępowania:

Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym prowadzonym na podstawie ustawy Pzp /CPV: 71220000-6, 71222000-0/. Konkurs uzyskał rekomendację Warmińsko - Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Organizatorem konkursu jest SARP O/Olsztyn

 

 


 

Ogłoszenia o zamówieniu publicznym

 

 Ogłoszenie o konkursie nr 2015-OJS124-228145.pdf
 Rekomendacja Konkursu - SARP.JPG
 Regulamin konkursu-stadion w Olsztynie-2015.06.26.pdf
 Załączniki nr 1-13 do regulaminu konkursu-stadion w Olsztynie-2015.06.26.pdf
 Załącznik nr 14-mapa.pdf
 Załącznik nr 14-mapa.dwg
 Zał.15-mapa własności.pdf
 Zał.15-wypis z ewidencji gruntów.pdf
 Załącznik nr 16-OPINIA GEOTECHNICZNA stadion OLSZTYN X 2010r.pdf
 Załącznik nr 17-dokumentacja badań podłoża gruntowego-stadio.pdf
 Załącznik nr 18-Dokumentacja fotograficzna.pdf
 Załącznik nr 18-Dokumentacja fotograficzna-lokalizacja.pdf
 1_Stan_Planowania_Przestrzennego_listopad_2014.pdf
 OLSZ#W4S.PDF
 SUiKZ_Mapa_1_2013_F.jpg
 SUiKZ_Mapa_2_2013.jpg
 SUiKZ_Mapa_3_2013.jpg
 SUiKZ_Mapa_4_2013.jpg
 SUiKZ_Mapa_5_2013.jpg
 SUiKZ_Mapa_6_2013.jpg
 SUiKZ_Mapa_7_2013.jpg
 SUiKZ_Mapa_8_2013.jpg
 uchwała.doc
 zał nr 1.pdf
 zał nr 2.doc
 zał nr 3.doc
 zał nr 4.doc
 XXIV 436 270612 zm MPZP Centrum Stadion.pdf
 Uchwała.pdf
 Leonharda_przyst¹pienie-1.pdf
 Leonharda_przyst¹pienie-1.ppt
 Leonharda przyst¹pienie z numerami.doc
 warunki kanalizacja deszczowa.pdf
 warunki MPEC.pdf
 warunki PWIK.pdf
 warunki ZDZIT.pdf
 Załącznik nr 21-Wytyczne do konkursu.pdf
 Załącznik nr 23-Podręcznik Licencyjny dla Klubów Ekstraklasy.pdf
 Załącznik nr 24 - wzór umowy na prace projektowe i nadzór autorski.pdf
 Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Olsztyna - Zarządzenie Prezydenta nr 348-2015.htm

 


 


Odpowiedzi i modyfikacje

 Konkurs na przebudowę Stadionu Miejskiego-pytania formalne PF001-006.pdf
 wersja edytowalna - Konkurs na przebudowę Stadionu Miejskiego-pytania formalne PF001-006.doc
 Odpowiedzi na pytania i zmiany do Regulaminu Konkursu z dnia 11-09-2015r..doc
 Komunikat.pdf
 Zalecenia Sądu Konkursowego.pdf

Odwołania


 

Wyniki postępowań

  

 

Podstawa prawna:

Wybrana oferta - nazwa firmy

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji

 Ogłoszenie o wyniku konkursu - 2015-OJS245-445933.pdf 

Zawarte umowy

Data zawarcia umowy Numer umowy Tytuł umowy
 
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie - konkurs SARP nr 962.
Wprowadził do BIP: Andrzej Rodziewicz
Data udostępnienia: 2015-07-01 08:22:48
Wytworzył: Andrzej Rodziewicz
Data wytworzenia: 2015-07-01
Odpowiedzialny: Prezydent Olsztyna
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2015-12-21 08:50:22