UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: X/108/15
Data podjęcia: 27-05-2015
Data opublikowania: 11-06-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 2135
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie pozbawienia odcinka ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego (od łącznika trasy NDP i ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego do granic miasta) i ul. Jerzego Bukowskiego kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna.
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zaliczenia ww. ulic do kategorii dróg wojewódzkich i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego, w trybie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 j. t.).

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 274,59 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: X/108/15 w sprawie pozbawienia odcinka ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego (od łącznika trasy NDP i ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego do granic miasta) i ul. Jerzego Bukowskiego kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-05-18 16:40:01
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2015-05-18
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-06-12 09:20:57