UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: X/106/15
Data podjęcia: 27-05-2015
Data opublikowania: 11-06-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 2134
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie zaliczenia odcinka al. Wojska Polskiego (od al. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej) i ul. Artyleryjskiej (od al. Wojska Polskiego do Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna.
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia wymienionych dróg kategorii dróg krajowych i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego, w trybie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 j. t.).

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 279,49 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: X/106/15 w sprawie zaliczenia odcinka al. Wojska Polskiego (od al. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej) i ul. Artyleryjskiej (od al. Wojska Polskiego do Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-05-18 16:02:25
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2015-05-18
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-06-12 09:14:46