UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: X/105/15
Data podjęcia: 27-05-2015
Data opublikowania: 11-06-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 2133
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie pozbawienia al. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do Placu Powstańców Warszawy), ul. Bolesława Limanowskiego (od Placu Powstańców Warszawy do Placu Generała Józefa Bema), Placu Generała Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Placu Generała Józefa Bema do Placu Ofiar Katynia), Placu Ofiar Katynia i ul. Towarowej (od Placu Ofiar Katynia do granic miasta) kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna.
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia ww. dróg do kategorii dróg krajowych i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego, w trybie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 j. t.).

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 249,50 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: X/105/15 w sprawie pozbawienia al. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do Placu Powstańców Warszawy), ul. Bolesława Limanowskiego (od Placu Powstańców Warszawy do Placu Generała Józefa Bema), Placu Generała Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Placu Generała Józefa Bema do Placu Ofiar Katynia), Placu Ofiar Katynia i ul. Towarowej (od Placu Ofiar Katynia do granic miasta) kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-05-18 15:58:17
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2015-05-18
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-06-12 09:02:42