UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VIII/91/15
Data podjęcia: 29-04-2015
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 29-04-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie dokonania zamiany polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Olsztynie przy Al. Sybiraków 36 od PKP S.A., w zamian za przekazanie spółce prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn położonych przy ul. Partyzantów, Placu Konstytucji 3 Maja, Lubelskiej, Tarasa Szewczenki i Jagiellońskiej
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 30 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VIII/91/15 Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Olsztynie przy Al. Sybiraków 36 od PKP S.A., w zamian za przekazanie spółce prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn położonych przy ul. Partyzantów, Placu Konstytucji 3 Maja, Lubelskiej, Tarasa Szewczenki i Jagiellońskiej
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2015-04-21 14:30:06
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2015-04-21
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-05-06 10:58:02