UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VIII/88/15
Data podjęcia: 29-04-2015
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 29-04-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany uchwały nr VII/70/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umów wykonawczych niezbędnych do realizacji w/w zadania
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 21.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VIII/88/15 Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr VII/70/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umów wykonawczych niezbędnych do realizacji w/w zadania
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2015-04-21 14:25:23
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2015-04-21
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-05-06 10:44:29