UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VIII/87/15
Data podjęcia: 29-04-2015
Data opublikowania: 06-05-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 1696
Data wejścia w życie: 22-05-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany uchwały nr V/31/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 22.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VIII/87/15 Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr V/31/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2015-04-21 14:23:57
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2015-04-21
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-10-11 10:51:55