UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VIII/86/15
Data podjęcia: 29-04-2015
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z zastrzeżeniem, że Załączniki nr 3 i nr 7 do niniejszej uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędow

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 26.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VIII/86/15 Rady Miasta w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2015-04-21 14:21:48
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2015-04-21
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-06-30 11:09:30