UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VIII/82/15
Data podjęcia: 29-04-2015
Data opublikowania: 09-06-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 2110
Data wejścia w życie: 24-06-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie", w rejonie terenu oznaczonego symbolem U17
Ewentualne adnotacje:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.4131.136.2015 z dnia 5 czerwca br. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej:

  • § 3 ust. 1 pkt 3,
  • § 12 ust. 1 pkt 4,
  • § 12 ust. 1 pkt 17 w zakresie wyrazów „wprowadza się nakaz docelowej niwelacji terenu w obrębie projektowanych sieci”,
  • § 18 ust. 3 pkt 1 w zakresie wyrazów „jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu – od 0,1 do 0,3”,
  • § 19 ust. 3 pkt 1 w zakresie wyrazów „jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu – od 0,2 do 0,4”

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 11.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VIII/82/15 Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie", w rejonie terenu oznaczonego symbolem U17
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2015-04-21 14:13:03
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2015-04-21
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-06-10 14:18:00